Skip to main content

Az Európai Unió szakpolitikai döntéshozatali folyamata

Az uniós döntéshozatali folyamat

Az uniós szakpolitikai döntéshozatal három intézmény feladata. Ezek:

  1. az Európai Parlament, amely az uniós polgárokat képviseli,
  2. az Európai Unió Tanácsa, amely az EU kormányait képviseli,
  3. az Európai Bizottság, amely az EU általános érdekeit képviseli.

Az uniós politikákról általában rendes jogalkotási eljárás (korábbi nevén: együttdöntési eljárás) keretében döntenek. Ebben a folyamatban a három fő intézmény közös megállapodásra jut a kérdéses jogszabályjavaslatról. 

A jogszabályok előkészítése

Az új kezdeményezések előterjesztése előtt a Bizottság értékeli azok potenciális gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait.

A Bizottság ennek érdekében jelentést, ún. „hatásvizsgálatot” készít, amelyben ismerteti a lehetséges szakpolitikai forgatókönyvek előnyeit és hátrányait. A hatásvizsgálat elkészítése során a Bizottság kikéri a nem kormányzati szervezetek, a nemzeti hatóságok és az ipar, valamint a technikai kérdésekben tanácsot adó szakértői csoportok véleményét is.

Magánszemélyek, vállalkozások és szervezetek nyilvános konzultációk révén (konzultációs kérdőívek beküldésével) adhatnak visszajelzést a Bizottságnak az Ossza meg velünk véleményét! portálon.

A tagállami parlamentek hivatalosan is kifejezhetik fenntartásaikat, ha álláspontjuk szerint egy adott kérdéssel nem uniós, hanem nemzeti szinten kellene foglalkozni.

Bővebben a hatásvizsgálatokról

A javaslatok felülvizsgálata és elfogadása

Miután a Bizottság benyújtotta javaslatát, a Parlament és a Tanács felülvizsgálja azt, és módosításokat javasolhat. Ezt követően a Parlament, a Tanács és a Bizottság rendszerint találkozik, hogy megállapodjanak a módosításokról.

Ha a Bizottság nem ért egyet a módosításokkal, a Tanács csak egyhangú határozattal bírálhatja felül a Bizottság által emelt kifogást. Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a módosítások túlzott mértékben megváltoztatják a javaslatot, jogában áll visszavonni azt.

Amennyiben a három intézmény nem ért egyet a javaslat végleges szövegéről, második olvasatra kerül sor.

A második olvasat során a Parlament és a Tanács további módosításokat javasolhat. A Parlament is blokkolhatja a javaslatot, ha nem ért egyet a Tanáccsal.

Ha a Parlament és a Tanács egyetért a módosításokkal, a javaslat elfogadható. Ha nem tudnak megállapodni, egyeztetőbizottságot hoznak létre, hogy megpróbáljanak megoldást találni. Mind a Parlament, mind a Tanács blokkolhatja a javaslatot ebben a második olvasati szakaszban.

A javaslatot akkor fogadják el jogszabályként, amikor a Parlament és a Tanács megállapodik annak végleges szövegéről, és az kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Rendes jogalkotási eljárás

Az Európai Parlament és a Tanács közös jogalkotó tevékenységének alapjául szolgáló rendes jogalkotási eljárás lépéseinek áttekintése, és az ezzel az eljárással elfogadott jogszabályok jegyzéke

Különleges jogalkotási eljárások

Ezen az oldalon megtudhatja, hogyan működik együtt a Parlament és a Tanács az egyetértési és a konzultációs eljárás keretében.

Az uniós jogszabályok típusai 

Nézze meg élőben az Európai Parlament üléseit

Nézze meg élőben az Európai Unió Tanácsának üléseit

A jogalkotás nyomon követése

A jogalkotási folyamat során – a tervezéstől és elfogadástól kezdve a végrehajtáson át a felülvizsgálatig – mindenki nyomon követheti az uniós jogszabályok sorsát.

További információk a jogalkotás nyomon követéséről

Jogalkotási eljárások keresése.

Részvétel a jogalkotásban

A Bizottság minőségi jogalkotási programja lehetővé teszi a magánszemélyeknek, a vállalkozásoknak, az érdekelt feleknek, a nemzeti hatóságoknak és más szervezeteknek, hogy hozzájáruljanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz. Ha befolyásolni kívánja az uniós jogalkotást és a közérdekű kérdésekkel kapcsolatos vitát, a következő eszközökkel élhet:

Vegyen részt, jelezzen vissza, szavazzon!