Skip to main content

Procesul de stabilire a domeniului de politică al Uniunii Europene

Procesul decizional al UE

Elaborarea și adoptarea legislației europene implică 3 instituții principale:

  1. Parlamentul European (reprezintă cetățenii UE)
  2. Consiliul Uniunii Europene (reprezintă guvernele naționale)
  3. Comisia Europeană (reprezintă interesele generale ale UE).

Politicile UE sunt, de regulă, decise prin procedura legislativă ordinară (cunoscută anterior sub denumirea de „procedura de codecizie”). Este un proces în cadrul căruia cele trei instituții principale ajung la un acord cu privire la legislație. 

Elaborarea legislației UE

Înainte de a propune noi inițiative legislative, Comisia evaluează potențialul impact economic, social și ecologic pe care le-ar putea avea acestea.

În acest sens, Comisia elaborează un raport intitulat „evaluare a impactului”, care prezintă avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni de politică. Evaluarea impactului include contribuții din partea organizațiilor neguvernamentale, a autorităților naționale și a industriei, precum și a grupurilor de experți care oferă consultanță cu privire la aspectele tehnice.

Persoanele fizice, întreprinderile și organizațiile pot oferi feedback prin consultări publice (chestionare) pe portalul „Exprimați-vă părerea” al Comisiei.

Parlamentele naționale își pot exprima în mod formal rezervele în cazul în care consideră că o problemă poate să fie tratată mai bine la nivel național decât la nivel european.

Mai multe despre evaluările impactului

Examinare și adoptare

După ce Comisia prezintă o propunere, Parlamentul și Consiliul o evaluează și pot propune modificări. De regulă, Parlamentul, Consiliul și Comisia se reunesc apoi pentru a vedea dacă pot conveni asupra unui set complet de modificări.

În cazul în care Comisia nu este de acord cu nicio modificare, Consiliul nu poate să anuleze obiecția decât printr-o decizie unanimă. În cazul în care Comisia consideră că modificările propuse schimbă prea mult propunerea, aceasta are dreptul de a-și retrage propunerea.

În cazul în care cele trei instituții nu ajung la un acord cu privire la un text final comun, are loc o a doua lectură.

În cadrul celei de-a doua lecturi, Parlamentul și Consiliul pot propune modificări suplimentare. De asemenea, Parlamentul poate bloca propunerea dacă nu ajunge la un acord cu Consiliul.

În cazul în care Parlamentul și Consiliul sunt de acord cu privire la modificări, propunerea poate fi adoptată. Dacă cele două instituții nu pot ajunge la un acord, se instituie un comitet de conciliere care va încerca să găsească o soluție. Atât Parlamentul, cât și Consiliul pot bloca propunerea în această ultimă etapă a celei de-a doua lecturi.

O propunere este adoptată ca legislație atunci când Parlamentul și Consiliul convin asupra unui text comun care este publicat în Jurnalul Oficial al UE.

Procedura legislativă ordinară

O descriere pas cu pas a procedurii legislative ordinare (prin care Parlamentul European și Consiliul UE adoptă împreună acte legislative) și lista actelor legislative adoptate prin această procedură

Proceduri legislative speciale

O explicație a modului în care Parlamentul și Consiliul colaborează în cadrul procedurilor de aprobare și consultare.

Tipuri de acte legislative ale UE 

Urmăriți în direct sesiunile Parlamentului European

Urmăriți în direct sesiunile Consiliului Uniunii Europene

Urmăriți procesul legislativ

Toată lumea poate urmări evoluția propunerilor legislative ale UE pe tot parcursul procesului legislativ, de la planificare și adoptare până la punere în aplicare și revizuire.

Mai multe despre elaborarea legislației

Căutați proceduri legislative

Implicați-vă în procesul legislativ

Agenda Comisiei privind o mai bună legiferare le permite persoanelor fizice, întreprinderilor, părților interesate, autorităților naționale și altor organizații să contribuie la elaborarea politicilor UE. Pentru a vă exprima opiniile, aveți la dispoziție diverse modalități:

Participați, interacționați, votați.