Skip to main content
European Parliament - logo

Forbhreathnú

 • Ról: Comhlacht AE a thoghtar go díreach, a bhfuil cúraimí reachtacha, maoirseachta, agus buiséadacha aige
 • Comhaltaí: 705 Fheisire (Feisirí Pharlaimint na hEorpa)
 • Uachtarán: David-Maria Sassoli
 • Bliain a bhunaithe: 1952 mar Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach, 1962 mar Pharlaimint na hEorpa, an chéad toghchán díreach i 1979
 • Suíomh: Strasbourg (an Fhrainc), an Bhruiséil (an Bheilg), Lucsamburg
 • Suíomh gréasáin: Parlaimint na hEorpa

Is í Parlaimint na hEorpa comhlacht reachtóireachta an Aontais Eorpaigh. Is iad saoránaigh an Aontais a chaitheann vóta chun í a thoghadh gach 5 bliana. I mí na Bealtaine 2019 a bhí na toghcháin dheireanacha ann

Toghcháin

Bhí na toghcháin Eorpacha ar siúl an 23-26 Bealtaine 2019.

Toghcháin Eorpacha 2019 - Tuilleadh faoi na torthaí

Cad a dhéanann an Pharlaimint?

3 phríomhról ag an bParlaimint:

Ról reachtach

 • Dlíthe AE a rith, in éineacht le Comhairle an Aontais Eorpaigh, bunaithe ar thograí ón gCoimisiún Eorpach
 • Cinneadh a dhéanamh faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta
 • Cinneadh a dhéanamh faoi mhéaduithe
 • Athbhreithniú a dhéanamh ar chlár oibre an Choimisiúin agus a iarraidh air reachtaíocht a mholadh

Ról maoirseachta

 • Grinnscrúdú daonlathach a dhéanamh ar institiúidí uile an Aontais Eorpaigh
 • Uachtarán an Choimisiúin a thoghadh agus an Coimisiún mar chomhlacht a fhormheas. Féadfaidh sí tairiscint cháinte a dhéanamh, a chuirfeadh iallach ar an gCoimisiún éirí as.
 • Urscaoileadh a dheonadh, is é sin an chaoi inar caitheadh buiséid an Aontais a fhormheas
 • Achainí saoránach a scrúdú agus fiosrúcháin a bhunú
 • Beartas airgeadaíochta a phlé leis an mBanc Ceannais Eorpach
 • An Coimisiún agus an Chomhairle a cheistiú
 • Breathnóireacht a dhéanamh ar thoghcháin

Buiséadach

 • Buiséad an Aontais a bhunú, in éineacht leis an gComhairle
 • Buiséad fadtéarmach an Aontais, ar a dtugtar an "Creat Airgeadais Ilbhliantúil" a fhormheas

Comhdhéanamh

Tá an líon Feisirí in aghaidh gach tír comhréireach lena daonra tríd is tríd, ach is trí chomhréireacht chéimlaghdaitheach atá sé mar sin: ní féidir le haon tír níos lú ná 6 Fheisire ná níos mó ná 96 Fheisire a bheith aici agus ní féidir an líon iomlán beith níos mó ná 705 (704 agus an tUachtarán). Déantar Feisirí a ghrúpáil de réir cleamhnacht pholaitiúil, seachas de réir náisiúntachta.

Déanann an tUachtarán  ionadaíocht thar ceann na Parlaiminte chuig institiúidí eile an Aontais Eorpaigh agus chuig an domhan mór agus is aige a bhíonn an focal deireanach faoin mbuiséad AE.

leithdháileadh na suíochán i bParlaimint na hEorpa

leithdháileadh na suíochán i bParlaimint na hEorpa

Cén chaoi a n-oibríonn an Pharlaimint?

Tá dhá phríomhchéim i gceist le hobair na Parlaiminte:

 • Coistí - chun reachtaíocht a ullmhú.
  20 coiste agus trí fhochoiste ag an bParlaimint, agus réimse beartais ar leith á láimhseáil ag gach ceann acu. Scrúdaíonn na coistí na tograí le haghaidh reachtaíochta, agus is féidir le Feisirí agus grúpaí polaitiúla leasuithe a chur ar aghaidh nó diúltiú do bille a mholadh. Déantar na saincheisteanna sin a chaibidliú laistigh de na grúpaí polaitiúla chomh maith.
 • Seisiúin iomlánacha – chun reachtaíocht a rith.
  Tagann na Feisirí go léir le chéile sa seomra chun vóta deiridh a chaitheamh ar an reachtaíocht mholta agus ar na leasuithe molta. De ghnáth is i Strasbourg a thionóltar iad ar feadh ceithre lá in aghaidh na míosa, ach bíonn seisiúin bhreise sa Bhruiséil uaireanta.

Tusa agus an Pharlaimint

Má theastaíonn uait a iarraidh ar an bParlaimint gníomhú ar shaincheist ar leith, is féidir achainí a chur chuici (tríd an bpost nó ar líne).

Is féidir ábhar ar bith a thagann faoi choimirce an Aontais Eorpaigh a bheith san achainí.

Chun achainí a chur isteach, ní mór duit bheith i do shaoránach de Bhallstát AE nó bheith i do chónaí san Aontas Eorpach. Ní mór do chuideachtaí nó eagraíochtaí eile bheith bunaithe anseo.

Ar na bealaí eile chun teagmháil a dhéanamh leis an bParlaimint áirítear dul i dteagmháil le d'fheisire áitiúil nó le hOifig Eolais Pharlaimint na hEorpa i do thír féin.

Féach freisin

Cé hé cé

Cuairt a thabhairt ar an bParlaimint

Cumhachtaí agus nós imeachta Pharlaimint na hEorpa

Foilseacháin

Poist

Teagmháil

Parlaimint na hEorpa

Suíomh gréasáin
Uimhir ghutháin
+32 2 284 21 11
Uimhir facs
+32 2 284 69 74
Seoladh poist
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg
Na meáin shóisialta
European Parliament - logo