Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Prāga

ES oficiālā(-s) valoda(-s): čehu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: Čehijas krona (CZK). Čehija pašlaik gatavojas ieviest eiro.

Šengena: Šengenas zonā kopš 2007. gada 21. decembra

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Čehija ir parlamentāra republika ar valdības vadītāju premjerministru un valsts galvu prezidentu. Valsts tika izveidota 1993. gadā pēc tam, kad Čehoslovākija sadalījās divās daļās: Čehijā un Slovākijā. Čehijai ir 14 reģioni, tostarp galvaspilsēta Prāga.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Čehijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija rūpniecība (30,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (19,2 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,5 %).

84 % no Čehijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 32 %, Slovākijā 8 % un Polijā 6 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV un Krievija (2 % katrā).

76 % importa ir no ES dalībvalstīm (29 % no Vācijas, 9 % no Polijas un 6 % no Slovākijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (8 %) un ASV (2 %).

Čehija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 21 deputāts no Čehijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Čehijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Čehijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Čehijas prezidentūras laikposms:

2009. gada janvāris – jūnijs.

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Čehijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Vera Jourova. Viņas kā priekšsēdētājas vietnieces pārziņā ir vērtības un pārredzamība.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Čehijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Čehijai ir 12 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Čehijai ir 12 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Čehijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Čehiju un ES struktūrām. Tā ir kā Čehijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Čehijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018. gada dati par Čehiju:

  • ES kopējie izdevumi Čehijā — 4,123 miljardi eiro
    (t.i. 2,10 % no Čehijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 1,720 miljardi eiro
    (t.i. 0,88 % no Čehijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Čehijā

Nauda, ko Čehija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Čehija izmanto ES finansējumu.