Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Kopenhagen

Službeni jezik EU-a: danski

Država članica EU-a: od 1. siječnja 1973.

Valuta: danska kruna (DKK). Danska je ugovorila izuzeće od eura i stoga ga nema obvezu uvesti.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 25. ožujka 2001.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Danska je ustavna monarhija. Ima predstavnički parlamentarni sustav na čelu sa šefom vlade, odnosno premijerom, i šefom države, odnosno kraljem, koji je službeno zadržao izvršne ovlasti, ali su mu dužnosti predstavničke i ceremonijalne. Kraljevinu Dansku čine i dvije autonomne zemlje u Atlantiku, od kojih nijedna nije članica EU-a: Farski otoci i Grenland.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori danskoga gospodarstva 2020. bili su javna uprava, obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (21,5 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,3 %) te industrija (18,2 %).

U zemlje EU-a odlazi 52 % danskog izvoza (od čega 14 % u Njemačku i 9 % u Švedsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 11 % izvozi se u SAD, a 6 % u Norvešku.

Kad je riječ o uvozu, 69 % činio je uvoz iz država članica EU-a (22 % iz Njemačke, 13 % iz Švedske i 9 % iz Nizozemske). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 8 % uvozi se iz Kine te 4 % iz Norveške.

Danska u EU-u

Europski parlament

Danska ima 14 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Danskoj

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici danske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi danskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 1973. | siječanj – lipanj 1978. | srpanj – prosinac 1982. | srpanj – prosinac 1987. | siječanj – lipanj 1993. | srpanj – prosinac 2002. | siječanj – lipanj 2012.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Margrethe Vestager povjerenica je i izvršna potpredsjednica Europske komisije koju je nominirala Danska, a nadležna je za Europu spremnu za digitalno doba.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Danskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Danska ima devet predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Danska ima devet predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Danska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća danskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Danska plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.
Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a. 

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Danskoj financira EU

Novcem koji Danska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Dansku.