Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Tallina

ES oficiālā(-s) valoda(-s): igauņu

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 2011. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļi:platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Igaunija ir parlamentāra republika. Tās valdības vadītāju (premjerministru) izvirza prezidents un amatā apstiprina parlaments. Premjerministram ir valdībai piešķirtā izpildvara. Valsts vadītāju (prezidentu) uz 5 gadiem ievēlē parlaments vai vēlēšanu kolēģija. Parlamentā ir 101 deputāts. Viņus ievēlē uz 4 gadiem. Valsts sastāv no 15 novadiem un 79 pašvaldībām.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Igaunijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (21,1 %), rūpniecība (20,8 %) un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (15,6 %).

68 % no Igaunijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Somijā 16 %, Zviedrijā 11 % un Latvijā 10 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV un Krievija (6 %).

77 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Somijas 13 %, no Vācijas 10 %, un no Lietuvas 9 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija (9 %) un Ķīna (4 %).

Igaunija ES

Eiropas Parlaments

Igaunijai ir 7 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Igaunijā

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Igaunijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES Padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Igaunijas prezidentūras laikposms:

2017. gada jūlijs – decembris

Prezidentūra ES Padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Igaunijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Kadri Simsone. Viņas pārziņā ir enerģētika.

Komisijai katrā ES valstī ir vietējais birojs jeb pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Igaunijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Igaunijai ir 6 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Igaunijai ir 6 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Igaunijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Igauniju un ES struktūrām. Tās kā “Igaunijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Igaunijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

2018. gada dati par Igauniju :

  • ES kopējie izdevumi Igaunijā — 0,759 miljardi eiro
    (t.i. 3,03 % no Igaunijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,210 miljardi eiro
    (t.i. 0,84 % no Igaunijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Igaunijā

Nauda, ko Igaunija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt programmas un projektus visās ES valstīs, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par to, kā Igaunija izlieto ES finansējumu.