Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Paříž

Úřední jazyk EU: francouzština

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Francie je poloprezidentskou republikou. Prezident je přímo volenou hlavou státu a jmenuje předsedu vlády. Francie se skládá z 18 správních regionů – 13 jich leží v evropské části Francie (France métropolitaine) a 5 v zámoří. Všech 5 zámořských regionů, jakož i Svatý Martin (francouzské území v Karibiku), se považuje za součást EU (mají status nejvzdálenějšího regionu). Francouzské město Štrasburk je jedním ze tří oficiálních sídel evropských orgánů. Dalšími sídly jsou Brusel a Lucemburk.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími francouzského hospodářství byly v roce 2020 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (23,4 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (16,4 %) a odborné, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné služby (14,2 %).

Do zemí EU směřuje 54 % francouzského vývozu (15 % do Německa, 8 % do Itálie a po 7 % do Belgie a Španělska). Co se týče zemí mimo EU, jde 8 % francouzského vývozu do Spojených států a 6 % do Spojeného království.

Pokud jde o dovoz, 66 % pochází z členských států EU (17 % z Německa, 10 % z Belgie a 9 % z Nizozemska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 7 % z Číny a 5 % ze Spojených států. 

Francie v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 79 poslanců z Francie. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu ve Francii

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci francouzského státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období francouzského předsednictví:

leden – červen 1959 | leden – červen 1962 | leden – červen 1965 | leden – červen 1968 | leden – červen 1971 | červenec – prosinec 1974 | leden – červen 1979 | leden – červen 1984 | červenec – prosinec 1989 | leden – červen 1995 | červenec – prosinec 2000 | leden – červen 2008 | leden – červen 2022

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Francie nominovala Thierryho Bretona, který je odpovědný za vnitřní trh.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise ve Francii

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Francie 24 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Francie zde má 24 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Francie také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby francouzské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Francie poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované ve Francii za finančního přispění EU 

Příspěvek Francie do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Francie čerpá finanční prostředky EU