Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Berlín

Úřední jazyk EU: němčina

Členská země EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 1999

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 26. března 1995

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Německo je federativní parlamentně-demokratická republika. V čele vlády stojí kancléř, hlavou státu je prezident, jehož hlavní povinnosti a pravomoci jsou převážně reprezentativní. Země se skládá z 16 spolkových zemí (Bundesländer), z nichž každá má svou vlastní ústavu a velkou autonomii, pokud jde o vnitřní uspořádání. Samostatnými státy jsou i města Berlín, Hamburk a Brémy–Bremenhaven.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími německého hospodářství byly v roce 2020 průmysl (23,4 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (19,4 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (15,8 %).

Do zemí EU směřuje 53 % německého vývozu (8 % do Francie a 7 % do Nizozemska). Co se týče zemí mimo EU, jde 9 % německého vývozu do Spojených států a 8 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 64 % pochází z členských států EU (14 % z Nizozemska a po 6 % z Francie, Polska a Belgie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 8 % dovozu z Číny a 5 % ze Spojených států.

Německo v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 96 poslanců z Německa. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Německu

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci německého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období německého předsednictví:

červenec–prosinec 1958 | červenec–prosinec 1961 | červenec–prosinec 1964 | červenec–prosinec 1967 | červenec–prosinec 1970 | leden–červen 1974 | červenec–prosinec 1978 | leden–červen 1983 | leden–červen 1988 | červenec–prosinec 1994 | leden–červen 2007 | červenec–prosinec 2020 |

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Předsedkyní Evropské komise je Ursula von der Leyenová z Německa.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise v Německu

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Německo 24 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Německo zde má 23 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Německo také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby německé zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Německo poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované v Německu za finančního přispění EU

Příspěvek Německa do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Německo čerpá finanční prostředky EU