Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Berlín

Úřední jazyk EU: němčina

Členem EU: od 1. ledna 1958

Měna: euro. Členem eurozóny od 1. ledna 1999.

Schengenský prostor: Členem Schengenského prostoru od 26. března 1995.

číselné údaje: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele ve standardu kupní síly

Politický systém

Německo je federativní parlamentně-demokratická republika. V čele vlády stojí kancléř, hlavou státu je prezident, jehož hlavní povinnosti a pravomoci jsou převážně reprezentativní. Země se skládá z 16 spolkových zemí (Bundesländer), z nichž každá má svou vlastní ústavu a velkou autonomii, pokud jde o vnitřní uspořádání. Samostatnými státy jsou i města Berlín, Hamburk a Brémy–Bremenhaven.

Německo na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitější odvětvími německého hospodářství byly v roce 2018 průmysl (25,8 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (18,2 %) a velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (16,3 %).

Obchod v rámci EU představuje 59 % celkového vývozu Německa (8 % do Francie a 7 % do Nizozemska). Pokud jde o země mimo EU, směřuje 9 % německého vývozu do Spojených států a 7 % do Číny.

Dovoz do Německa se ze 66 % realizuje z členských států EU (14 % z Nizozemska, 6 % z Francie a 6 % z Belgie), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 7 % dovozu z Číny a 4 % ze Spojených států.

Německo v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 96 německých poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu v Německu

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci německého státu (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období německého předsednictví:

červenec–prosinec 1958 | červenec–prosinec 1961 | červenec–prosinec 1964 | červenec–prosinec 1967 | červenec–prosinec 1970 | leden–červen 1974 | červenec–prosinec 1978 | leden–červen 1983 | leden–červen 1988 | červenec–prosinec 1994 | leden–červen 2007 | červenec–prosinec 2020

Předsednictví Rady EU

Následující odkaz vás přesměruje na externí stránky Aktuální předsednictví Rady EU

Evropská komise

Předsedkyní Evropské komise se stala Ursula von der Leyenová z Německa.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise v Německu

Evropský hospodářský a sociální výbor

Německo má v Evropském hospodářském a sociálním výboru24 zástupců. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné udělat si lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci, má Německo 23 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Německo také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby německé zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Německo poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.
Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku. 

Údaje pro Německo za rok 2018 :

  • Výdaje EU v Německu celkem – 12,054 miliardy eur
    (což odpovídá 0,35 % německého hospodářství)
  • Německý příspěvek do rozpočtu EU celkem – 25,267 miliardy eur
    (což odpovídá 0,73 % německého hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované v Německu

Příspěvek Německa do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných v Německu a financovaných z prostředků EU.