Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Bratislava

Službeni jezik/jezici EU-a: slovački

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: EUR. Članica europodručja od 1. siječnja 2009.

Schengen: Članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojke: Zemljopisna površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Slovačka je parlamentarna demokratska republika s predsjednikom vlade – premijerom – koji ima najveću izvršnu vlast i šefom države – predsjednikom – koji je formalno na čelu izvršne vlasti, no raspolaže s vrlo ograničenim ovlastima. Zemlja je podijeljena u 8 regija od kojih svaka nosi ime po svojem glavnom gradu. Regije su 2002. dobile određeni stupanj autonomije.

Smještaj na na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovačkoga gospodarstva 2018. bili su industrija (26,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,2 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (14,8 %).

U zemlje EU-a odlazi 86 % slovačkog izvoza (od čega 22 % u Njemačku, 12 % u Češku te 8 % u Poljsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 3 % odlazi u SAD, a po 2 % u Rusiju i Kinu.

Iz država članica EU-a dolazi 80 % slovačkog uvoza (od čega 20 % iz Njemačke, 16 % iz Češke i 10 % iz Austrije), a izvan EU-a po 5 % dolazi iz Rusije i Južne Koreje.

Slovačka u EU-u

Europski parlament

Slovačka ima 14 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Slovačkoj 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovačkog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2016.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Maroš Šefčovič povjerenik je i potpredsjednik Europskoj komisiji kojeg je nominirala Slovačka, a nadležan je za međuinstitucijske odnose i predviđanja.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Slovačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovačka ima 9 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovačka ima 9 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovačkog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovačka plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Podaci za Slovačku za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Slovačkoj: 2,457 milijardi EUR
    (2,78 % gospodarstva Slovačke)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,764 milijarde EUR
    (0,86 % gospodarstva Slovačke)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Slovačkoj financira EU

Novcem koji Slovačka uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Slovačku.