Skip to main content

Az uniós költségvetés elsősorban beruházásokat finanszíroz. Az EU ezért hosszú távra (5–7 évre) szóló, úgynevezett többéves pénzügyi keretet fogad el. A hosszú távú költségvetés meghatározza az EU hosszú távú kiadásaira vonatkozó prioritásokat és korlátokat. A jelenlegi pénzügyi keret a 2021–2027 közötti időszakot öleli fel.

Az EU számtalan tevékenységet finanszíroz az uniós költségvetésből, a vidékfejlesztéstől kezdve a környezetvédelmen át a külső határok védelméig és az emberi jogok előmozdításáig. A Next Generation EU eszközzel együtt a költségvetés ahhoz is hozzájárul, hogy az uniós gazdaságok kilábaljanak a Covid19-válságból. A költségvetés összegéről és a források elosztásának módjáról a Bizottság, a Tanács és a Parlament együtt dönt, a költségvetés irányításáért azonban a Bizottság egyedül felel. Az Európai Parlament minden évben megvizsgálja az előző évi költségvetés végrehajtását, és a Tanács ajánlása alapján dönt arról, hogy megadja-e a Bizottságnak az ún. mentesítést (azaz jóváhagyja-e a költségvetés végrehajtását).

A költségvetés megtervezése

Az éves költségvetésről a Bizottság, a Tanács és a Parlament közösen dönt. A Bizottság megvitatás céljából először benyújtja a költségvetés tervezetét a Tanácsnak és a Parlamentnek, amelyeknek módjukban áll azt módosítani. Ha a három intézmény nem ért egyet, kompromisszumos megoldást kell találniuk.

Az éves költségvetés meghatározza az elkölthető összegeket azokon a határértékeken belül, melyeket a többéves pénzügyi keret előzetesen meghatározott. Ez lehetővé teszi, hogy az EU ténylegesen több évre előre megtervezhesse finanszírozási programjait. 

További információk az EU költségvetési eljárásáról

Az uniós források kezelése

A 2021–2027-es időszakban:

  • a költségvetési kiadások mintegy háromnegyedét a tagállami hatóságok az Európai Bizottsággal közösen kezelik (megosztott irányítás),
  • az uniós költségvetés kb. 18%-át az Európai Bizottság, valamint a Bizottság ügynökségei és küldöttségei kezelik (közvetlen irányítás),
  • az uniós költségvetés 8%-át más nemzetközi szervezetek, tagállami ügynökségek, illetve nem uniós országok kezelik (közvetett irányítás),
  • a Next Generation EU forrásainak 90%-a a közvetlen irányítású Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül kerül folyósításra (az eszköz 723,8 milliárd euró értékben nyújt hitelt és vissza nem térítendő támogatást az uniós tagállamok reformjaira és beruházásaira).

A költségvetés végrehajtásáért végső soron a Bizottság felel: maradéktalanul gondoskodnia kell a kiadások elkönyveléséről és elszámolásáról. Jogosulatlan kifizetések esetén a Bizottság az érintett uniós tagállamokkal együttműködve visszatérítteti a pénzt. Az átláthatóság biztosítását és az EU védelmét szolgáló intézkedésekről szóló információk itt olvashatók

Mire költi az EU a pénzt?

Az uniós költségvetés kiadásai nagyjából hét terület között oszlanak meg. 

2021. évi uniós költségvetés: főbb kiadási területek

A költségvetési források zöme jelenleg azt segíti elő, hogy Európát környezetkímélőbbé és a jövőbeli sokkhatásokkal szemben ellenállóbbá tegyük. Az EU emellett jelentős összegeket költ a sikeres digitális átállásra, a kohéziós politikák megerősítésére (az EU szegényebb régióinak felzárkóztatására) és az innováció előmozdítására. További kiadási területek: az illegális migráció elleni küzdelem, a határigazgatás javítása és a biztonság megerősítése.

MFF 2021-2027 expenditure

Szöveges változat