Skip to main content

Az uniós költségvetés elsősorban beruházásokra fordítható. Az EU ezért hosszú távra (5–7 évre előre) meghatározza a kiadásaira vonatkozó prioritásokat és korlátokat, azaz úgynevezett többéves pénzügyi kereteket fogad el. A jelenlegi pénzügyi keret a 2021–2027 közötti időszakot öleli fel.

Az EU a költségvetéséből számtalan tevékenységet finanszíroz, a vidékfejlesztéstől kezdve a környezetvédelmen át a külső határok védelméig és az emberi jogok előmozdításáig. A Next Generation EU eszközzel együtt a költségvetés hozzájárul ahhoz is, hogy az uniós gazdaságok kilábaljanak a Covid19-válságból. A költségvetés összegéről és elosztási módjáról a Bizottság, a Tanács és a Parlament együtt dönt, a költségvetés irányításáért azonban a Bizottság egyedül felel. Az Európai Parlament minden évben megvizsgálja az előző évi költségvetés végrehajtását, és a Tanács ajánlása alapján dönt arról, hogy megadja-e a Bizottságnak az ún. mentesítést (azaz jóváhagyja-e a költségvetés végrehajtását).

A költségvetés megtervezése

A költségvetésről a Bizottság, a Tanács és a Parlament közösen dönt. A Bizottság megvitatás céljából először benyújtja a költségvetés tervezetét a Tanácsnak és a Parlamentnek, amelyeknek módjukban áll azt módosítani. Ha a három intézmény nem ért egyet, kompromisszumot kell kötniük.

A többéves pénzügyi keret éves bontásban határozza meg az elkölthető összegeket, és így lehetővé teszi, hogy az EU ténylegesen több évre előre megtervezhesse finanszírozási programjait. 

További információk az EU költségvetési eljárásáról

Az uniós források kezelése

A 2021–2027-es időszakban:

  • a költségvetési kiadások mintegy háromnegyedét a tagállami hatóságok az Európai Bizottsággal közösen kezelik (megosztott irányítás),
  • az uniós költségvetés kb. 18%-át az Európai Bizottság, ügynökségei és küldöttségei kezelik (közvetlen irányítás),
  • az uniós költségvetés 8%-át más nemzetközi szervezetek, tagállami ügynökségek vagy nem uniós országok kezelik (közvetett irányítás),
  • a Next Generation EU forrásainak 90%-a a közvetlen irányítású Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön keresztül kerül folyósításra (az eszköz 723,8 milliárd euró értékben nyújt hitelt és támogatást az uniós tagállamok reformjaira és beruházásaira).

A költségvetés végrehajtásáért végső soron a Bizottság felel: biztosítania kell, hogy a kedvezményezettek minden eurót elszámolhatóan költsenek el. Jogosulatlan kifizetések esetén a Bizottság az uniós tagállamokkal együttműködve visszatérítteti a pénzt. Az átláthatóság biztosítását és az EU védelmét szolgáló intézkedésekről szóló információk itt olvashatók.

Mire költi az EU a pénzt?

Az uniós költségvetés kiadásai nagyjából hét terület között oszlanak meg.

A 2021. évi uniós költségvetés főbb területei

A költségvetés zöme jelenleg azt segíti elő, hogy Európát környezetbarátabbá és a jövőbeli sokkhatásokkal szemben ellenállóbbá tegyük. Az EU emellett jelentős összegeket költ a sikeres digitális átállásra, a kohéziós politikák megerősítésére (az EU szegényebb régióinak felzárkóztatására) és az innováció előmozdítására. További kiadási területek: az illegális migráció elleni küzdelem, a határigazgatás javítása és a biztonság megerősítése.

MFF and Next Generation