Skip to main content

Bugetul UE este dedicat în principal investițiilor. Din acest motiv, UE adoptă planuri de cheltuieli pe termen lung, cunoscute sub numele de cadre financiare multianuale (CFM), care se derulează pe o perioadă de 5-7 ani. Bugetul pe termen lung stabilește prioritățile și limitele de cheltuieli ale UE. CFM-ul actual acoperă perioada 2021-2027.

Bugetul UE finanțează activități diverse, de la dezvoltarea zonelor rurale și conservarea mediului, până la promovarea drepturilor omului și protecția frontierelor externe. Împreună cu NextGenerationEU, bugetul ajută economiile UE să se redreseze în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19. Dimensiunea bugetului și modul în care este alocat acesta sunt stabilite de Comisie, Consiliu și Parlament. Însă Comisia este instituția responsabilă de gestionarea bugetului. În fiecare an, Parlamentul European evaluează execuția bugetului pentru exercițiul precedent și decide dacă îi acordă sau nu Comisiei o „descărcare de gestiune” (adică dacă aprobă modul în care Comisia a executat bugetul), pe baza unei recomandări din partea Consiliului.  

Gestionarea fondurilor UE

În perioada 2021-2027:

  • autoritățile naționale vor gestiona aproximativ trei sferturi din cheltuielile bugetare împreună cu Comisia Europeană (gestiune partajată)
  • Comisia Europeană și agențiile și delegațiile sale vor gestiona aproximativ 18 % din bugetul UE (gestiune directă)
  • alte organizații internaționale, agenții naționale sau țări din afara UE vor gestiona 8 % din bugetul UE (gestiune indirectă)
  • pentru NextGenerationEU, 90 % din fonduri vor fi canalizate prin Mecanismul de redresare și reziliență (MRR), executat prin gestiune directă (MRR este un instrument care oferă granturi și împrumuturi pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor în țările UE, cu o valoare totală de 723,8 miliarde EUR)

Responsabilitatea finală pentru execuția bugetului îi revine Comisiei, care trebuie să se asigure că fiecare euro cheltuit este înregistrat și contabilizat. Dacă se constată că au fost efectuate plăți necuvenite, Comisia colaborează cu statele membre în cauză pentru a recupera banii. Aflați ce măsuri de asigurare a transparenței și de protejare a bugetului UE se aplică

Elaborarea proiectului de buget

Bugetul anual este decis în comun de Comisie, Consiliu și Parlament. Comisia elaborează un proiect de buget pe care îl înaintează spre analiză Consiliului și Parlamentului. Consiliul și Parlamentul pot aduce modificări proiectului. În caz de dezacord, cele trei instituții trebuie să negocieze până ajung la un compromis.

Bugetul fiecărui an stabilește sumele disponibile care urmează să fie cheltuite în limitele convenite în prealabil în cadrul financiar multianual. Acest fapt îi permite Uniunii Europene să planifice programele de cheltuieli cu câțiva ani înainte. 

Mai multe despre procedura bugetară a UE

Categorii de cheltuieli

Bugetul UE poate fi împărțit în circa 7 categorii de cheltuieli

Bugetul UE pe 2023: principalele categorii de cheltuieli

În prezent, cea mai mare parte a bugetului contribuie la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniunea Europeană. Bugetul pe 2023 îi va permite UE să mobilizeze fonduri semnificative pentru a contribui la atenuarea consecințelor grave pe care le are războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei atât în această țară, cât și în vecinătatea sudică și în statele membre. De asemenea, va sprijini măsurile în curs pentru o redresare durabilă în urma pandemiei provocate de coronavirus și va proteja și crea locuri de muncă. Alte părți importante din buget sunt alocate pentru construirea unei Europe mai ecologice și mai reziliente, pentru asigurarea unei tranziții digitale de succes și pentru stimularea inovării. Alte domenii de cheltuieli includ combaterea migrației ilegale, îmbunătățirea gestionării frontierelor și consolidarea securității. 

MFF 2021-2027 expenditure

Versiune text

Broșură cu sinteza sumelor din CFM, calculate în prețuri curente.

Galerie video