Skip to main content
European Commission - Logo

Prezentare generală

 • Rol: apără interesul general al UE, propunând acte legislative, asigurând respectarea acestora și implementând politicile și bugetul Uniunii
 • Membri: o echipă („colegiul”) de comisari, câte unul din fiecare țară a UE
 • Președinte: Ursula von der Leyen
 • Înființare: 1958
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Comisia Europeană

Comisia Europeană este organul executiv al UE, independent din punct de vedere politic. Este responsabilă cu elaborarea de propuneri de noi acte legislative și cu punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Ce face Comisia?

Propune noi acte legislative

Comisia este singura instituție a UE abilitată să propună acte legislative, pe care le înaintează spre adoptare Parlamentului și Consiliului, având ca scop:

 • protejarea intereselor UE și ale cetățenilor săi cu privire la chestiuni care nu pot fi abordate în mod eficient la nivel național
 • soluționarea unor chestiuni tehnice prin consultarea experților și a cetățenilor.

Gestionează politicile UE și alocă fonduri europene

 • Stabilește prioritățile de cheltuieli ale UE, împreună cu Consiliul și Parlamentul.
 • Elaborează bugetele anuale în vederea aprobării de către Parlament și Consiliu.
 • Controlează cheltuielile, care sunt verificate de Curtea de Conturi.

Garantează respectarea legislației UE

 • Alături de Curtea de Justiție, Comisia are responsabilitatea de a se asigura că legislația UE se aplică în mod adecvat în toate statele membre.

Reprezintă UE pe scena internațională

 • Se exprimă în numele tuturor țărilor din UE în cadrul instanțelor internaționale, în special în domeniul politicii comerciale și al ajutorului umanitar.
 • Negociază acorduri internaționale în numele UE.

Componență

Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 27 de comisari (câte unul din fiecare stat membru), în fruntea cărora se află președintele Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar.

Colegiul comisarilor este format din președinta Comisiei, opt vicepreședinți (dintre care trei vicepreședinți executivi), Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și 18 comisari, fiecare responsabil pentru un anumit portofoliu.

Funcționarea cotidiană a Comisiei este gestionată de personalul său (avocați, economiști etc.), repartizat pe departamente numite direcții generale (DG), fiecare dintre ele ocupându-se de un anumit domeniu de activitate.

Numirea președintelui

Candidatul este nominalizat de liderii naționali în cadrul Consiliului European, pe baza rezultatelor obținute la alegerile pentru Parlamentul European. Pentru a fi ales, candidatul propus are nevoie de sprijinul majorității membrilor Parlamentului.

Alegerea echipei

Candidatul la funcția de președinte îi selectează pe potențialii vicepreședinți și comisari pe baza sugestiilor primite din partea țărilor UE. Lista persoanelor nominalizate trebuie să fie aprobată de liderii naționali în cadrul Consiliului European.

Fiecare candidat se înfățișează apoi în fața Parlamentului European, pentru a-și prezenta viziunea și pentru a răspunde la întrebări. Echipa formată din candidații nominalizați este apoi supusă votului în Parlamentul European. În cele din urmă, Consiliul European decide, cu majoritate calificată, numirea în funcție a comisarilor.

Mandatul Comisiei actuale durează până la 31 octombrie 2024.

Cum lucrează Comisia?

Planificare strategică

Președintele definește direcția politică generală a Comisiei, ceea ce le permite apoi comisarilor să stabilească obiectivele strategice și să elaboreze programul anual de lucru.

Proces decizional colectiv

Deciziile sunt luate pe baza responsabilității colective. Toții comisarii sunt egali în cadrul procesului decizional și răspund, în aceeași măsură, pentru deciziile luate. Ei nu dețin competențe decizionale individuale, decât dacă primesc o autorizație specială în anumite situații.

Vicepreședinții acționează în numele președintelui și coordonează activitatea în domeniul lor de competență, împreună cu mai mulți comisari. Pentru a asigura colaborarea strânsă și flexibilă a comisarilor, se definesc o serie de proiecte prioritare.

Comisarii îi sprijină pe vicepreședinți în prezentarea de propuneri în cadrul colegiului. În general, deciziile se iau prin consens, dar se pot supune și votului. În acest caz, este nevoie de majoritate simplă, fiecare comisar dispunând de un vot.

Direcția-Generală relevantă (condusă de un director-general care răspunde în fața comisarului competent) se ocupă apoi de chestiunea respectivă. Acest proces conduce la definirea unor proiecte de propuneri legislative.

Acestea sunt apoi retrimise comisarilor spre adoptare în cadrul reuniunii săptămânale, după care devin propuneri oficiale și sunt transmise Consiliului și Parlamentului pentru etapa următoare a procesului legislativ.

Comisia Europeană și cetățenii

Participați

Dacă doriți să vă exprimați opinia cu privire la politicile UE, să sugerați modificări sau să propuneți politici noi aveți mai multe opțiuni:

Informați-vă

Comisia oferă servicii de consiliere și informare privind întreprinderile, studiile, aspectele juridice, mobilitatea și munca în UE.

Contactați-ne

Pentru întrebări privind activitatea noastră:

Alte linkuri

Anuar

Material audiovizual  

Finanțare

Publicații

Posturi vacante

Contact

Nume
Comisia Europeană
Site
Număr de telefon
+32 2 299 11 11
Adresă poștală
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Rețele sociale