Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Stolica: Praga

Język urzędowy: czeski

W UE: od 1 maja 2004 r.

Waluta: korona czeska (CZK). Czechy przygotowują się obecnie do przyjęcia euro.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Czechy są republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Kraj ten powstał w 1993 r. po podziale Czechosłowacji na Czechy i Słowację. Czechy są podzielone na 14 krajów samorządowych, a jednym z nich jest stolica − Praga.

Czechy na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów czeskiej gospodarki w 2020 r. należały: przemysł (28,1%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,5%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (16,8%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 80% czeskiego eksportu (33% do Niemiec, 8% na Słowację i 6% do Polski). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 2%.

Jeśli chodzi o import, 73% pochodzi z państw członkowskich UE (28% z Niemiec, 9% z Polski i 7% ze Słowacji). Import z Chin wynosi 11%, a ze Stanów Zjednoczonych i z Rosji − po 2%.

Czechy w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 21 posłów z Czech. Więcej informacji o czeskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Czechach

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele czeskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty czeskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2009 r. | lipiec–grudzień 2022 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Czeską komisarz w Komisji Europejskiej jest Vĕra Jourová, która jest wiceprzewodniczącą do spraw wartości i przejrzystości.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Czechach

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Czechy mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Czechy mają 12 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Czechy utrzymują stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Czech przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłacają Czechy, a ile otrzymują?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Czechach

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Czechy wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Czechy się zmieniają dzięki unijnym funduszom.