Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Paríž

Úradné jazyky EÚ: francúzština

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Francúzsko je poloprezidentská republika s predsedom vlády – premiérom, ktorého vymenúva prezident. Prezident je priamo volenou hlavou štátu. Územie Francúzska pozostáva z 18 správnych regiónov – 13 metropolitných (t. j. kontinentálne Francúzsko) a 5 zámorských regiónov. Všetkých 5 zámorských regiónov vrátane Svätého Martina (francúzske územie v Karibskej oblasti) sa považujú za súčasť EÚ (so štatútom najvzdialenejšieho regiónu). Francúzske mesto Štrasburg je jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. Zvyšnými dvoma sú Brusel a Luxemburg.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Francúzska v roku 2018 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (22,4 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (17,8 %) a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (14,0 %).

Do krajín EÚ smeruje 59 % francúzskeho vývozu (Nemecko 14 %, Španielsko 8 % a Taliansko a Belgicko 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 8 % francúzskeho vývozu smeruje do Spojených štátov a 4 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 69 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 18 %, Belgicka 10 % a Holandska 8 %). Z krajín mimo EÚ 5 % dovozu pochádza zo Spojených štátov a 5 % z Číny.

Francúzsko v EÚ

Európsky parlament

Francúzsko má v Európskom parlamente 79 poslancov. Poslanci EP za Francúzsko.

Kancelária Európskeho parlamentu vo Francúzsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia francúzskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Francúzska:

január až jún 1959 | január až jún 1962 | január až jún 1965 | január až jún 1968 | január až jún 1971 | júl až december 1974 | január až jún 1979 | január až jún 1984 | júl až december 1989 | január až jún 1995 | júl až december 2000 | január až jún 2008 | január až jún 2022

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídlo Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Francúzskym komisárom v Európskej komisii je Thierry Breton, ktorý je zodpovedný za vnútorný trh.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie vo Francúzsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Francúzsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Francúzsko má v Európskom výbore regiónov 24 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Francúzsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Francúzska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Francúzsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Francúzsko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ vo Francúzsku – 14,778 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,61 % francúzskeho hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 20,573 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,85 % francúzskeho hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Francúzsku 

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Francúzska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Francúzsko využíva finančné prostriedky EÚ.