Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Luksemburg

Języki urzędowe: francuski, niemiecki

W UE: od 1 stycznia 1958 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Wielkie Księstwo Luksemburga jest parlamentarną monarchią konstytucyjną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − wielki książę, który pełni wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Wybory odbywają się co 5 lat. W jednoizbowym parlamencie, nazywanym izbą deputowanych, zasiada 60 posłów. Luksemburg dzieli się 4 okręgi wyborcze, 12 kantonów administracyjnych i 105 gmin. 12 spośród tych gmin posiada status miasta, a największym z nich jest Luksemburg. Luksemburg jest jednym z trzech miast, obok Brukseli i Strasburga, w których mieści się oficjalna siedziba instytucji europejskich. W Luksemburgu obowiązują trzy języki urzędowe: francuski, niemiecki i luksemburski. Pierwsze dwa z nich są językami urzędowymi UE.

Luksemburg na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów luksemburskiej gospodarki w 2020 r. należały: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (25,1%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (14,9%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (17,5%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 80% luksemburskiego eksportu (28% do Niemiec, 16% do Francji i 12% do Belgii). Eksport do Stanów Zjednoczonych i do Wielkiej Brytanii wynosi po 3%

Jeśli chodzi o import, 89% pochodzi z państw członkowskich UE (34% z Belgii, 27% z Niemiec i 11% z Francji). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 3%, a z Japonii – 2%.

Luksemburg w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Luksemburga. Więcej informacji o luksemburskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele luksemburskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty luksemburskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1960 r., styczeń–czerwiec 1963 r., styczeń–czerwiec 1966 r., styczeń–czerwiec 1969 r., styczeń–czerwiec 1972 r., styczeń–czerwiec 1976 r., lipiec–grudzień 1980 r., lipiec–grudzień 1985 r., styczeń–czerwiec 1991 r., lipiec–grudzień 1997 r., styczeń–czerwiec 2005 r., lipiec–grudzień 2015 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Luksemburskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Nicolas Schmit, który odpowiada za miejsca pracy i prawa socjalne.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Luksemburgu

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Luksemburg ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Luksemburg ma 5 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Luksemburg utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego stałego przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Luksemburga przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Luksemburg, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Luksemburgu

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Luksemburg wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Luksemburg się zmienia dzięki unijnym funduszom.