Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Amsterdam

EU-sprog: hollandsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1958

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 26. marts 1995

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Holland er et parlamentarisk konstitutionelt monarki med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – kongen. Det er ministerrådet, der har den udøvende magt. Landet er inddelt i 12 provinser og 388 kommuner. Det er desuden inddelt i 22 vanddistrikter, som ledes af en bestyrelse, der har myndigheden, hvad angår vandforvaltning. Holland består desuden af 6 oversøiske lande og territorier i Vestindien. Disse områder er ikke en del af EU.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den hollandske økonomi i 2020 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (21,7 %), engros- og detailhandel, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,4 %) samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser, administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester (14,7 %).

66 % af Hollands eksport går til andre EU-lande (23 % til Tyskland, 10 % til Belgien og 9 % til Frankrig), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (8 %) og Storbritannien (4 %).

For importens vedkommende stammer 42 % fra andre EU-lande (15 % fra Tyskland og 8 % fra Belgien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (17 %) og USA (8 %).

Holland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 29 hollandske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Holland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den hollandske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for hollandske formandskaber:

Juli-december 1960 | Juli-december 1963 | Juli-december 1966 | Juli-december 1969 | Juli-december 1972 | Juli-december 1976 | Januar-juni 1981 | Januar-juni 1986 | Juli-december 1991 | Januar-juni 1997 | Juli-december 2004 | Januar-juni 2016

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Holland har udpeget Frans Timmermans som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ledende næstformand med ansvar for den europæiske grønne pagt.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Holland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Holland har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Holland har 12 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Holland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som hollandsk "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Holland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Holland

De penge, som Holland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Holland.