Přejít na hlavní obsah

Přehled

Hlavní město: Bratislava

Úřední jazyk EU: slovenština

Členská země EU: od 1. května 2004

Měna: euro; součástí eurozóny od 1. ledna 2009

Schengenský prostor: součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007

Číselné údajerozloha – obyvatelstvo – HDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Slovensko je parlamentní demokratická republika. Prezident je sice formální hlavou výkonné moci, ale má jen omezené pravomoci. Rozhodující výkonnou moc má předseda vlády. Země je rozdělena na 8 krajů, které jsou pojmenovány podle jejich hlavního města. V roce 2002 jim byla přiznána určitá míra autonomie.

Poloha na mapě EU

Obchod a ekonomika

Nejdůležitějšími odvětvími slovenského hospodářství byly v roce 2020 průmysl (24,1 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (18,4 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (16,8 %).

Do zemí EU směřuje 79 % slovenského vývozu (22 % do Německa, 11 % do Česka a 8 % do Polska). Co se týče zemí mimo EU, směřují 4 % slovenského vývozu do Spojených států, 4 % do Spojeného království a 3 % do Číny.

Pokud jde o dovoz, 80 % pochází ze zemí EU (20 % z Německa, 18 % z Česka a 9 % z Rakouska), zatímco ze zemí mimo EU pochází 4 % z Jižní Koreje, 4 % z Číny a 3 % z Ruska.

Slovensko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 14 poslanců ze Slovenska. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovenské vlády (vždy podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky, těmto jednáním předsedají a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovenského předsednictví:

červenec – prosinec 2016

Předsednictví Rady EU

Aktuální předsednictví v Radě EU

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Slovensko nominovalo Maroše Šefčoviče, který zastává funkci výkonného místopředsedy pro Zelenou dohodu pro Evropu, interinstitucionální vztahy a strategický výhled.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – tzv. zastoupení.

Zastoupení Evropské komise na Slovensku

Evropský hospodářský a sociální výbor

V Evropském hospodářském a sociálním výboru má Slovensko 9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Evropský výbor regionů

V Evropském výboru regionů zasedají místní a regionální zástupci každé členské země. Slovensko zde má 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při Evropské unii

Slovensko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovenské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovensko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Číselné údaje týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Slovensku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovenska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovensko čerpá finanční prostředky EU