Skip to main content

Přehled

Hlavní město: Bratislava

Úřední jazyk EU: slovenština

Členem EU: od 1. května 2004

Měna: euro. Slovensko je součástí eurozóny od 1. ledna 2009.

Schengenský prostor: Slovensko je součástí schengenského prostoru od 21. prosince 2007.

V číslech: RozlohaObyvatelstvoHDP na obyvatele v paritě kupní síly

Politický systém

Slovensko je parlamentní demokratická republika. Prezident je sice formální hlavou výkonné moci, ale má jen omezené pravomoci. Rozhodující výkonnou moc má předseda vlády. Země je rozdělena na 8 krajů, které jsou pojmenovány podle jejich hlavního města a jimž byla v roce 2002 přiznána určitá míra autonomie.

Slovensko na mapě EU

Obchod a hospodářství

Nejdůležitějšími odvětvími slovenského hospodářství byly v roce 2018 průmysl (26,2 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,2 %) a veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (14,8 %).

Obchod v rámci EU představuje 86 % celkového vývozu Slovenska (22 % do Německa, 12 % do Česka a 8 % do Polska). Pokud jde o země mimo EU, směřují 3 % slovenského vývozu do Spojených států, 2 % do Ruska a 2 % do Číny.

Dovoz na Slovensko se z 80 % realizuje z členských států EU (20 % z Německa, 16 % z Česka a 10 % z Rakouska), zatímco v případě zemí mimo EU pochází 5 % dovozu z Ruska a 5 % z Jižní Koreje.

Slovensko v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 14 poslanců ze Slovenska. Další informace o těchto poslancích

Informační kancelář Evropského parlamentu na Slovensku 

Rada Evropské unie

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci slovenské vlády (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři dané země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období slovenského předsednictví:

červenec – prosinec 2016

Předsednictví Rady EU

Aktuálního předsednictví Rady EU.

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Slovensko nominovalo Maroše Šefčoviče, který zastává funkci místopředsedy pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled.

Komise má v každé zemi EU místní kancelář – zastoupení.

Zastoupení Komise na Slovensku

Evropský hospodářský a sociální výbor

Slovensko má v Evropském hospodářském a sociálním výboru9 zástupců. Tento poradní orgán, který zastupuje zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny, je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci členských států.

Evropský výbor regionů

Slovensko má v Evropském výboru regionů, kde zasedají místní a regionální zástupci, 9 zástupců. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy zohledňují hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Slovensko také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby slovenské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Slovensko poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě, podle možností jednotlivých zemí. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak.

Účelem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat prostředky tak, aby sloužily potřebám Evropanů jako celku.

Údaje pro Slovensko za rok 2018:

  • Výdaje EU na Slovensku celkem – 2,457 miliardy eur
    (což odpovídá 2,78 % slovenského hospodářství)
  • Slovenský příspěvek do rozpočtu EU celkem – 0,764 miliardy eur
    (což odpovídá 0,86 % slovenského hospodářství)

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty realizované na Slovensku za finančního přispění EU

Příspěvek Slovenska do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků či ochranu životního prostředí.

Další informace o tom, jak Slovensko čerpá finanční prostředky EU