Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенция

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Logo of European Food Safety Authority

Преглед

 • Роля: Предоставя научни консултации и съобщава за съществуващи и зараждащи се рискове, свързани с хранителната верига
 • Директор: Bernhard Url
 • Създаване: 2002 г.
 • Брой на служителите: 435
 • Местоположение: Парма (Италия)
 • Уебсайт:ЕОБХ 

Какво прави ЕОБХ?

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предоставя независими научни консултации относно рисковете, свързани с храните.

ЕОБХ изготвя становища относно съществуващи и зараждащи се хранителни рискове. Тези становища служат за основа на европейските закони, правила и политики и така помагат да се предпазят потребителите от рискове по хранителната верига. Областите на компетентност на ЕОБХ включват:

 • безопасност на храните и фуражите
 • хранене
 • здраве и хуманно отношение към животните
 • защита на растенията
 • здраве на растенията.

Работата на ЕОБХ се състои в:

 • събиране на научни данни и експертни знания
 • предоставяне на независими, актуалнинаучни консултации по въпроси на безопасността на храните
 • представяне на неговата научна дейност пред обществото
 • сътрудничество със страните от ЕС, международни органи и други заинтересовани лица
 • повишаване на доверието в европейската система за безопасност на храните чрез предоставяне на обосновани становища.

Кой има полза от работата на ЕОБХ?

 • Европейските потребители – те са сред най-защитаваните и информираните в света за рисковете по хранителната верига  
 • Институциите на ЕС и националните правителства, които отговарят за управлението на общественото здраве и разрешават употребата на хранителни продукти и фуражи.

Вижте също

Новини от ЕОБХ 

Прояви и срещи на ЕОБХ 

Пресцентър 

Списание на ЕОБХ 

Документи и публикации на ЕОБХ 

Възможности за работа 

Научен процес на ЕОБХ (подробно ръководство)

Контакт

Име
Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)
Уебсайт
https://www.efsa.europa.eu/en
Телефонен номер
+39 0521 036 111
Факс
+39 0521 036 110
Пощенски адрес
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Итaлия
Социални медии