Skip to main content
European Parliament - logo

Oversigt

 • Rolle: Direkte valgt EU-organ med ansvar for lovgivning, tilsyn og budget
 • Medlemmer: 705 MEP'er (medlemmer af Europa-Parlamentet)
 • Formand: David-Maria Sassoli
 • Oprettet i: 1952 som parlamentarisk forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, blev i 1962 til Europa-Parlamentet, første direkte valg i 1979
 • Placering: Strasbourg (Frankrig), Bruxelles (Belgien), Luxembourg
 • Website: Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er EU's lovgivende organ. Det vælges direkte af vælgerne i EU hvert 5. år. Seneste valg blev afholdt i 2019

Valg

Valget til Europa-Parlamentet fandt sted fra 23. til 26. maj 2019.

Mere om resultatet af EU-valget 2019

Hvad laver Parlamentet?

Parlamentet har tre hovedopgaver:

Lovgivning

 • Vedtager EU-lovgivning sammen med Rådet på grundlag af Europa-Kommissionens forslag
 • Træffer afgørelse om internationale aftaler
 • Træffer afgørelse om nye medlemslande
 • Gennemgår Kommissionens arbejdsprogram og beder den om at fremsætte lovgivningsforslag

Tilsyn

 • Demokratisk overvågning af alle EU-institutioner
 • Vælger Kommissionens formand og godkender Kommissionen som organ. Kan vedtage mistillidsvotum til Kommissionen og tvinge den til at gå af
 • Meddeler decharge, dvs. godkender den måde, EU's budget er brugt på
 • Behandler andragender fra borgerne og foretager undersøgelser
 • Drøfter pengepolitikken med Den Europæiske Centralbank
 • Stiller spørgsmål til Kommissionen og Rådet
 • Valgobservation

Budget

 • Udarbejder EU's budget sammen med Rådet
 • Vedtager EU's langfristede budget, den "flerårige finansielle ramme"

Sammensætning

Antallet af parlamentsmedlemmer fra hvert land er stort set proportionelt med dets befolkning, men der er tale om degressiv proportionalitet: intet land kan have under 6 eller over 96 medlemmer, og det samlede antal kan ikke overstige 705 (704 plus formanden). Medlemmerne er grupperet efter politisk tilhørsforhold, ikke nationalitet.

Formanden  repræsenterer Parlamentet over for de andre EU-institutioner og verden udenfor og godkender EU's budget endeligt.

Hvor mange pladser har Danmark i Parlamentet?

Hvor mange pladser har Danmark i Parlamentet?

Hvordan arbejder Parlamentet?

Parlamentets arbejde er delt op i to hovedområder:

 • Udvalgene – forbereder lovgivning.
  Parlamentet har 20 udvalg og tre underudvalg, som hver især tager sig af et bestemt politikområde. Udvalgene behandler lovgivningsforslag, og medlemmerne og de politiske grupper kan fremsætte ændringsforslag eller foreslå at forkaste et forslag. Disse spørgsmål drøftes også internt i de politiske grupper.
 • Plenarmøder – for at vedtage lovgivning.
  Her samles medlemmerne i mødesalen til den endelige afstemning om lovgivningsforslaget og ændringsforslagene. De holdes normalt i Strasbourg over fire dage hver måned, men der er også plenarmøder i Bruxelles.

Parlamentet og dig

Hvis du vil bede Parlamentet om at gøre noget i en bestemt sag, kan du indgive et andragende (enten med posten eller online).

Andragender kan handle om ethvert emne, der ligger under EU's kompetence.

For at indgive et andragende skal du være borger i et EU-land eller være bosat i EU. Virksomheder eller andre organisationer skal have hjemsted i EU.

Andre måder at komme i kontakt med Parlamentet på er at kontakte dit lokale parlamentsmedlem eller Europa-Parlamentets informationskontor i dit hjemland.

Se også

Hvem er hvem?

Besøg Parlamentet

Europa-Parlamentets beføjelser og arbejdsgang

Publikationer

Job

Kontakt

Europa-Parlamentet

Websted
Telefonnummer
+32 2 284 21 11
Faxnummer
+32 2 284 69 74
Postadresse
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociale medier
European Parliament - logo