Skip to main content

Преглед

Столица: Прага

Официални езици на ЕС: чешки

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Парична единица: чешка крона (CZK). Чехия се подготвят да приеме еврото.

Шенгенско пространство: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данни: площнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност

Политическа система

Чехия е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент. Страната е основана през 1993 г. след разделянето на Чехословакия на две държави — Чехия и Словакия. Страната е разделена на 14 региона (края), сред които и столицата Прага.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на чешката икономика през 2018 г. са били промишлеността (30,2 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,2 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазване и социалната дейност (15,5 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 84 % от износа на Чешката република (Германия — 32 %, Словакия — 8 % и Полша — 6 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ и Русия (по 2 %).

76 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 29 %, Полша — 9 % и Словакия — 6 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса се падат на Китай и 2 % на САЩ.

Чехия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Чехия . Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Чехия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на чешкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на председателството на Чехия:

януари — юни 2009 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Hастоящото председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Чехия комисар в Европейската комисия е Вера Йоурова, която отговаря за ценностите и прозрачността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Чехия

Европейски икономически и социален комитет

Чехия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Чехия има 12 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Чехия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Чехия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Чехия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни от 2018 г. за Чехия

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 4,123 млрд. евро
    (равняват се на 2,10 % от чешката икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 1,720 млрд. евро
    (равнява се на 0,88 % от чешката икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Чехия

Средствата, които Чехия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Чехия се възползва от финансирането от ЕС.