Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Прага

Официални езици на ЕС: чешки

Членство в ЕС: от 1 май 2004 г.

Валута: чешка крона (CZK) Полша се подготвят да приеме еврото.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Чехия е парламентарна република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент. Страната е основана през 1993 г. след разделянето на Чехословакия на две държави — Чехия и Словакия. Страната е разделена на 14 региона (края), сред които и столицата Прага.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на чешката икономика през 2020 г. са били промишлеността (28,1 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,5 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазване и социалната дейност (16,8 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 80 % от износа на Чехия (Германия — 33 %, Словакия — 8 % и Полша — 6 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (2 %).

73 % от вноса в Чехия идва от страните от ЕС (Германия — 28 %, Полша — 9 %, Нидерландия — 7 %), а що се отнася до страните извън ЕС най-голям е делът на вноса от Китай (11 %) и САЩ и Русия (по 2 %).

Чехия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Чехия. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Чехия

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на чешкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на чешките председателства:

януари — юни 2009 г. юли — декември 2022 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Чехия комисар в Европейската комисия е Вера Йоурова, която отговаря за ценностите и прозрачността.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Чехия

Европейски икономически и социален комитет

Чехия има 12 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Чехия има 12 представители в Европейския комитет на регионите — асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Чехия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Чехия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Чехия?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Чехия

Средствата, които Чехия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Чехия се възползва от финансирането от ЕС.