Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Kopenhāgena

ES oficiālā(-s) valoda(-s): dāņu

ES dalībvalsts: kopš 1973. gada 1. janvāra

Valūta: Dānijas krona (DKK). Dānija ir iestāšanās sarunās vienojusies par izņēmuma klauzulu, proti, tai nav pienākuma ieviest eiro.

Šengena: Šengenas zonā kopš 2001. gada 25. marta

Skaitļi: platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Dānija ir konstitucionāla monarhija. Tajā ir pārstāvības parlamentārā sistēma, kurā valdības vadītājs ir premjerministrs, bet valsts galva – monarhs, kura rokās oficiāli ir izpildvara, lai gan faktiski tā pienākumi ir tikai reprezentatīvi un ceremoniāli. Karalistē ietilpst arī divas autonomas valstis, kas atrodas Atlantijas okeānā un nav ES dalībvalstis. Tās ir Fēru Salas un Grenlande.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Dānijas ekonomikas svarīgākās nozares 2018. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (21,6 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,0 %) un rūpniecība (18,0 %).

61 % no Dānijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 16 % un Zviedrijā 11 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (8 %) un Norvēģija (6 %).

70 % importa ir no ES dalībvalstīm (22 % no Vācijas, 12 % no Zviedrijas un 8 % no Nīderlandes), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Ķīna (7 %) un Norvēģija (6 %).

Dānija ES

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 14 deputāti no Dānijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Dānijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Dānijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs, atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga vienpersoniska priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Dānijas prezidentūras laikposmi:

1973. gada jūlijs – decembris | 1978. gada janvāris – jūnijs | 1982. gada jūlijs – decembris | 1987. gada jūlijs – decembris | 1993. gada janvāris – jūnijs | 2002. gada jūlijs – decembris | 2012. gada janvāris – jūnijs

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Dānijā Eiropas Komisijas komisāres amatam tika izraudzīta Margrēte Vestagere. Viņas kā priekšsēdētājas izpildvietnieces pārziņā ir digitālajam laikmetam gatava Eiropa.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Dānijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Dānijai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Dānijai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā – ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Dānijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Dāniju un ES struktūrām. Tā ir kā Dānijas vēstniecība ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt savas valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Dānijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.
ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības. 

2018 Dati par Dāniju:

  • ES kopējie izdevumi Dānijā — 1,411 miljardi eiro (t.i. 0,46 % no Dānijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 2,541 miljardi eiro (t.i. 0,83 % no Dānijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Dānijā

Nauda, ko Dānija iemaksā ES budžetā, palīdz ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, tādās jomās kā ceļu būve, atbalsts pētniecībai un vides aizsardzība.

Lasiet vēl par to, kā Dānija izmanto ES finansējumu.