Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Kopenhaga

Język urzędowy: duński

W UE: od 1 stycznia 1973 r.

Waluta: korona duńska (DKK). Dania wynegocjowała klauzulę opt-out i nie jest członkiem strefy euro.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 25 marca 2001 r.

Dane liczbowepowierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Dania jest monarchią konstytucyjną. W Danii obowiązuje przedstawicielski system parlamentarny z szefem rządu – premierem – oraz głową państwa – monarchą, który oficjalnie posiada uprawnienia wykonawcze, choć pełni funkcje ściśle reprezentacyjne i protokolarne. W skład Królestwa Danii wchodzą również dwa niezależne państwa położone na Atlantyku, które nie są członkami UE: Wyspy Owcze i Grenlandia.

Dania na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów duńskiej gospodarki w 2020 r. należały: działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, opieką zdrowotną i pomocą społeczną (21,5%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (19,3%) oraz przemysł (18,2%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 52% duńskiego eksportu (14% do Niemiec, 9% do Szwecji). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 11%, a do Norwegii – 6%.

Jeśli chodzi o import, 69% pochodzi z państw członkowskich UE (22% z Niemiec, 13% ze Szwecji i 9% z Holandii). Import z Chin wynosi 8%, a z Norwegii – 4%.

Dania w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 14 posłów z Danii. Więcej informacji o duńskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Danii

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele duńskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty duńskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 1973 r., styczeń–czerwiec 1978 r., lipiec–grudzień 1982 r., lipiec–grudzień 1987 r., styczeń–czerwiec 1993 r., lipiec–grudzień 2002 r., styczeń–czerwiec 2012 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Duńską komisarz w Komisji Europejskiej jest Margrethe Vestager, która jest wiceprzewodniczącą wykonawczą odpowiedzialną za Europę na miarę ery cyfrowej.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Danii

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Dania ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Dania ma 9 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Dania utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Danii przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Dania, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Danii

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Danię wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Dania się zmienia dzięki unijnym funduszom.