Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Kodaň

Úradné jazyky EÚ: dánčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1973

Mena: dánska koruna (DKK). Dánsko sa dohodlo na výnimke z povinnosti zaviesť euro.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 25. marca 2001.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Dánsko je konštitučná monarchia. Má zastupiteľský parlamentný systém s predsedom vlády – premiérom – a hlavou štátu – panovníkom, ktorý si oficiálne zachováva výkonnú moc, avšak plní výlučne reprezentatívne a protokolárne úlohy. Súčasťou kráľovstva sú aj dve autonómne krajiny v Atlantickom oceáne, ktoré nie sú členmi EÚ: Faerské ostrovy a Grónsko.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Dánska v roku 2020 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,5 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,3 %) a priemysel (18,2 %).

Do krajín EÚ smeruje 52 % dánskeho vývozu (do Nemecka 14 % a Švédska 9 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 11 % dánskeho vývozu smeruje do Spojených štátov a 6 % do Nórska.

Pokiaľ ide o dovoz, 69 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 22 %, zo Švédska 13 % a z Holandska 9 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z Nórska.

Dánsko v EÚ

Európsky parlament

Dánsko má v Európskom parlamente 14 poslancov. Poslanci EP za Dánsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Dánsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia dánskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Dánska:

júl až december 1973 | január až jún 1978 | júl až december 1982 | júl až december 1987 | január až jún 1993 | júl až december 2002 | január až jún 2012

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Dánskou komisárkou v Európskej komisii je Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Dánsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Dánsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore9 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Dánsko má v Európskom výbore regiónov9 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Dánsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Dánska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Dánsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Dánsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Dánska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Dánsko využíva finančné prostriedky EÚ.