Skip to main content

Informacje ogólne

Stolica: Paryż

Język urzędowy: francuski

W UE: od 1 stycznia 1958 r.

Waluta: euro. W strefie euro od 1 stycznia 1999 r.

Strefa Schengen: w strefie Schengen od 26 marca 1995 r.

Dane liczbowe: powierzchnialiczba ludnościprodukt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca w SSN

Ustrój polityczny

Francja jest republiką półprezydencką. Na czele rządu stoi premier powołany przez prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich. Kraj jest podzielony na 18 regionów administracyjnych. 13 z nich znajduje się we Francji metropolitalnej (czyli w Europie), a 5 spośród nich to departamenty zamorskie. Wszystkie departamenty zamorskie, jak również Wspólnota Saint-Martin (francuskie terytorium na Karaibach) są częścią UE (i posiadają status regionów najbardziej oddalonych). Francuski Strasburg jest jednym z trzech miast, w których mieści się oficjalna siedziba instytucji europejskich. Pozostałe to Bruksela i Luksemburg.

Francja na mapie UE

Handel i gospodarka

Do najważniejszych sektorów francuskiej gospodarki w 2018 r. należały: administracja publiczna, obrona, edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna (22,4%), handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (17,8%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (14,0%).

Handel z innymi krajami UE stanowi 59% francuskiego eksportu (14% do Niemiec, 8% do Hiszpanii i 7% do Włoch i Belgii). Eksport do Stanów Zjednoczonych wynosi 8%, a do Chin – 4%.

Jeśli chodzi o import, 69% pochodzi z państw członkowskich UE (18% z Niemiec, 10% z Belgii i 8% z Holandii). Import ze Stanów Zjednoczonych wynosi 5%, podobnie jak z Chin.

Francja w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 79 posłów z Francji. Więcej informacji o francuskich eurodeputowanych.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Francji

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele francuskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty francuskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 1959 r., styczeń–czerwiec 1962 r., styczeń–czerwiec 1965 r., styczeń–czerwiec 1968 r., styczeń–czerwiec 1971 r., lipiec–grudzień 1974 r., styczeń–czerwiec 1979 r., styczeń–czerwiec 1984 r., lipiec–grudzień 1989 r., styczeń–czerwiec 1995 r., lipiec–grudzień 2000 r., styczeń–czerwiec 2008 r., styczeń–czerwiec 2022 r.

Przewodnictwo w Radzie UE

Poniższy link przekierowuje na zewnętrzną stronę internetową Aktualne przewodnictwo w Radzie UE

Komisja Europejska

Francuskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Thierry Breton, który odpowiada za rynek wewnętrzny.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji we Francji

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Francja ma 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu wszystkie zainteresowane strony mogą zyskać lepsze wyobrażenie co do ewentualnych skutków tych przepisów dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Europejski Komitet Regionów

Francja ma 24 przedstawicieli w Europejskim Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Francja utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Francji przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile wpłaca Francja, a ile otrzymuje?

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE oblicza się sprawiedliwie, z uwzględnieniem możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.
Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków. 

Dane liczbowe za 2018 r. dla Francji:

  • Łączne wydatki UE we Francji – 14,778 mld euro
    (co odpowiada 0,61 proc. gospodarki Francji)
  • Łączny wkład do budżetu UE – 20,573 mld euro
    (co odpowiada 0,85 proc. gospodarki Francji)

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE we Francji 

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Francję wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Francja się zmienia dzięki unijnym funduszom.