Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Berlín

Úradné jazyky EÚ: nemčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Nemecko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády – kancelárom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Nemecko pozostáva zo 16 spolkových krajín, z ktorých každá má vlastnú ústavu a značnú mieru autonómie, pokiaľ ide o vnútornú organizáciu. 3 z nich sú mestské štáty: Brémy, Berlín a Hamburg.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Nemecka v roku 2018 boli priemysel (25,8 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,2 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (16,3 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 59 % vývozu Nemecka (Francúzsko 8 % a Holandsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Spojených štátov a 7 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 66 % pochádza z členských štátov EÚ (Holandska 14 %, Francúzska 6 % a Belgicka 6 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 7 % dovozu pochádza z Číny a 4 % z USA.

Nemecko v EÚ

Európsky parlament

Nemecko má v Európskom parlamente 96 poslancov. Poslanci EP za Nemecko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia nemeckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Nemecka:

júl až december 1958 | júl až december 1961 | júl až december 1964 | júl až december 1967 | júl až december 1970 | január až jún 1974 | júl až december 1978 | január až jún 1983 | január až jún 1988 | júl až december 1994 | január až jún 2007 | júl až december 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Tento odkaz vás presmeruje na externé webové sídlo Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Predsedníčkou Európskej komisie je Nemka Ursula von der Leyenová.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Nemecku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Nemecko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Nemecko má 23 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Nemecko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Nemecka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Nemecko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje za Nemecko za rok 2018:

  • Celkové výdavky EÚ v Nemecku – 12,054 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,35 % nemeckého hospodárstva)
  • Celkový príspevok do rozpočtu EÚ – 25,267 mld. EUR
    (čo zodpovedá 0,73 % nemeckého hospodárstva)

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Nemecku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Nemecka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Nemecko využíva finančné prostriedky EÚ.