Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Berlín

Úradný jazyk EÚ: nemčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995

ÚdajeZemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Nemecko je federálna parlamentná republika s predsedom vlády – kancelárom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý plní najmä reprezentatívne úlohy. Nemecko pozostáva zo 16 spolkových krajín, z ktorých každá má vlastnú ústavu a značnú mieru autonómie, pokiaľ ide o vnútornú organizáciu. 3 z nich sú mestské štáty: Brémy, Berlín a Hamburg.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Nemecka v roku 2020 boli priemysel (23,4 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (19,4 %) a veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (15,8 %).

Obchod v rámci EÚ predstavuje 53 % vývozu Nemecka (Francúzsko 8 % a Holandsko 7 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ sa 9 % vyváža do Spojených štátov a 8 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 64 % pochádza z členských štátov EÚ (z Holandska 14 %, Francúzska, Poľska a Belgicka 6 %), zatiaľ čo z krajín mimo EÚ 8 % dovozu pochádza z Číny a 5 % zo Spojených štátov.

Nemecko v EÚ

Európsky parlament

Nemecko má v Európskom parlamente 96 poslancov. Poslanci EP za Nemecko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Nemecku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia nemeckej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Nemecka:

júl až december 1958 | júl až december 1961 | júl až december 1964 | júl až december 1967 | júl až december 1970 | január až jún 1974 | júl až december 1978 | január až jún 1983 | január až jún 1988 | júl až december 1994 | január až jún 2007 | júl až december 2020

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Predsedníčkou Európskej komisie je Ursula von der Leyenová z Nemecka.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Nemecku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Nemecko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore24 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Nemecko má 23 zástupcov v Európskom výbore regiónov, ktorý združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Nemecko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Nemecka pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Nemecko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Ďalšie údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Nemecku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Nemecka pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Nemecko využíva finančné prostriedky EÚ.