Pāriet uz galveno saturu

Pārskats

Galvaspilsēta: Bratislava

ES oficiālā valoda: slovāku

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonā kopš 2009. gada 1. janvāra

Šengenas zonaŠengenas zonā kopš 2007. gada 21. decembra

Skaitļiģeogrāfiskā platībaiedzīvotāju skaitsiekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Slovākija ir demokrātiska parlamentāra republika, kuras valdības vadītājam (premjerministram) ir plašākā izpildvara, bet valsts vadītājs (prezidents) formāli ir izpildvaras vadītājs, taču viņa pilnvaras ir ļoti ierobežotas. Valsts administratīvi ir iedalīta 8 reģionos, no tiem katrs nosaukts reģiona galvenās pilsētas vārdā. Kopš 2002. gada reģioniem ir piešķirta zināma autonomija.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

Slovākijas ekonomikas svarīgākās nozares 2020. gadā bija rūpniecība (24,1 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (18,4 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (16,8 %).

79 % no Slovākijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (22 % Vācijā, 11 % Čehijā un 8 % Polijā), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (4 %) un Apvienotā Karaliste (4 %), kā arī Ķīna (3 %).

80 % importa ir no ES dalībvalstīm (20 % no Vācijas, 18 % no Čehijas un 9 % no Austrijas), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Dienvidkoreja (4 %) un Ķīna (4 %), kā arī Krievija (3 %).

Slovākija Eiropas Savienībā

Eiropas Parlaments

Eiropas Parlamentā ir 14 deputāti no Slovākijas. Uzziniet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Slovākijā

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Slovākijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs (atkarībā no aplūkojamās politikas jomas).

ES Padomes prezidentūra

ES Padomei nav pastāvīga priekšsēdētāja (kāds ir, piemēram, Komisijai vai Parlamentam). Padomes prezidentūru, kas ilgst 6 mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo 6 mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Slovākijas prezidentūras termiņš:

2016. gada jūlijs–decembris

ES Padomes prezidentūra

Pašreizējā prezidentūra ES Padomē

Eiropas Komisija

Slovākijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Marošs Šefčovičs. Viņš ir priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par Eiropas zaļo kursu, iestāžu attiecībām un nākotnes plānošanu.

Komisijai katrā ES valstī ir savs vietējais birojs, tā sauktā pārstāvniecība.

Komisijas pārstāvniecība Slovākijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvji Eiropas Reģionu komitejā — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, lai nodrošinātu, ka tajos ir ņemta vērā pašvaldību un reģionu nostāja.

Pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Slovākijas pastāvīgā pārstāvniecība, kas atrodas Briselē, nodrošina saikni starp Slovākiju un ES iestādēm. Tā savā ziņā ir kā Slovākijas “vēstniecība” ES, kuras galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt Slovākijas intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Cik naudas Slovākija iemaksā, un cik tā saņem?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi un atkarībā no tās rocības. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas – un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; tas drīzāk atspoguļo visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

Dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Slovākijā

Nauda, ko Slovākija iemaksā ES budžetā, palīdz visās ES valstīs finansēt programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Uzziniet, kā Slovākija izmanto ES finansējumu.