Skip to main content

Īss apraksts

Galvaspilsēta: Bratislava

ES oficiālā(-s) valoda(s): slovāku

ES dalībvalsts: kopš 2004. gada 1. maija

Valūta: eiro. Eirozonas valsts kopš 2009. gada 1. janvāra.

Šengena: Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Skaitļi:ģeogrāfiskā platība - iedzīvotāju skaits - iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju, izteikts kā pirktspējas līmenis (PSL)

Valsts iekārta

Slovākija ir demokrātiska parlamentāra republika, kuras valdības vadītājam (premjerministram) ir plašākā izpildvara, bet valsts vadītājs (prezidents) formāli ir izpildvaras vadītājs, taču viņa pilnvaras ir ļoti ierobežotas. Valsts administratīvi ir iedalīta 8 reģionos, no tiem katrs nosaukts reģiona galvenās pilsētas vārdā. Kopš 2002. gada reģioniem ir piešķirta zināma autonomija.

Atrašanās vieta ES kartē

Tirdzniecība un ekonomika

aSlovākijas svarīgākās ekonomikas nozares 2018. gadā bija rūpniecība (26,2 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (20,2 %), un valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (14,8 %).

86 % no Slovākijas eksporta nokļūst ES iekšējā tirdzniecībā (Vācijā 22 %, Čehijā 12 % un Polijā 8 %), bet ārpus ES galvenie eksporta partneri ir ASV (3 %), kā arī Krievija un Ķīna (2 % katrā).

80 % importa ir no ES dalībvalstīm (no Vācijas 20 %, no Čehijas 16 % un no Austrijas 10 %), bet ārpus ES galvenie importa partneri ir Krievija un Dienvidkoreja (5 % no katras).

Slovākija ES

Eiropas Parlaments

Slovākijai ir 14 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Slovākijā 

Eiropas Savienības Padome

ES Padomē valstu ministri regulāri tiekas, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Slovākijas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

Prezidentūra ES padomē

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienpersoniska vadītāja, proti, priekšsēdētāja (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Toties Padomei ir prezidentūra, kas ilgst sešus mēnešus un kuru secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts ministri vada Padomes sanāksmes dažādās politikas jomās, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Slovākijas prezidentūras laikposms:

2016. gada jūlijs – decembris.

Prezidentūra ES padomē

Pašreizējā ES Padomes prezidentūra

Eiropas Komisija

Slovākijā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Marošs Šefčovičs. Viņa pārziņā ir iestāžu attiecības un nākotnes plānošana.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Slovākijā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvjiEiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba tirgū un sociālajā situācijā.

Eiropas Reģionu komiteja

Slovākijai ir 9 pārstāvjiEiropas Reģionu komitejā  — ES organizācijā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo konsultatīvo iestādi apspriežas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka tajos ņem vērā dažādu ES reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Slovākijas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Slovākiju un ES iestādēm. Tās kā “Slovākijas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt šīs valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kādas ir Slovākijas iemaksātās un saņemtās summas?

Katras ES valsts iemaksa ES budžetā tiek aprēķināta taisnīgi, atkarībā no tās līdzekļiem. Jo lielāka kādas valsts ekonomika, jo apjomīgāka ir tās iemaksa, un otrādi.

ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale; ar to drīzāk tiek lūkots apmierināt visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzības.

2018. gada dati par Slovākiju:

  • ES kopējie izdevumi Slovākijā — 2,457 miljardi eiro
    (t.i. 2,78 % no Slovākijas ekonomikas)
  • Kopējā iemaksa ES budžetā — 0,764 miljardi eiro
    (t.i. 0,86 % no Slovākijas ekonomikas)

Vairāk datu par budžetu, ES ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Slovākijā

Nauda, ko Slovākija iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Slovākijā.