Skip to main content
European Parliament - logo

Pregled

 • Uloga: izravno izabrano tijelo EU-a sa zakonodavnim, nadzornim i proračunskim ovlastima
 • Članovi: 705 zastupnika u Europskom parlamentu
 • Predsjednik: David-Maria Sassoli
 • Godina osnivanja: 1952. kao Zajednička skupština Europske zajednice za ugljen i čelik, 1962. kao Europski parlament, prvi izravni izbori 1979.
 • Lokacija: Strasbourg (Francuska), Bruxelles (Belgija), Luksemburg
 • Web-mjesto: Europski parlament

Europski parlament zakonodavno je tijelo EU-a. Izravno ga biraju glasači u državama članicama EU-a svakih pet godina. Posljednji izbori održani su u svibnju 2019.

Izbori

Izbori za Europski parlament održali su se od 23. do 26. svibnja 2019.

Više o rezultatima izbora za Europski parlament 2019.

Nadležnosti Parlamenta

Parlament ima tri glavna područja rada:

Zakonodavno

 • zajedno s Vijećem EU-a donosi propise EU-a na temelju prijedloga Europske komisije
 • donosi odluke o međunarodnim sporazumima
 • donosi odluke o proširenjima
 • preispituje program rada Komisije i poziva Komisiju da predloži zakonodavne akte

Nadzorno

 • provodi demokratski nadzor svih institucija EU-a
 • izabire predsjednika Komisije i odobrava Komisiju kao tijelo. Može podnijeti prijedlog za izglasavanje nepovjerenja, kojim se Komisiju obvezuje da podnese ostavku
 • daje razrješnicu, odnosno odobrava izvršenje proračuna EU-a
 • razmatra predstavke građana i pokreće istrage
 • raspravlja o monetarnoj politici s Europskom središnjom bankom
 • postavlja pitanja Komisiji i Vijeću
 • promatra izbore

Proračunsko

 • zajedno s Vijećem odlučuje o proračunu EU-a
 • odobrava dugoročni proračun EU-a (višegodišnji financijski okvir)

Sastav

Broj zastupnika u Europskom parlamentu iz svake države članice EU-a približno je razmjeran njezinu broju stanovnika, pri čemu slijedi načelo opadajuće proporcionalnosti: ni jedna država članica ne može imati manje od šest ni više od 96 zastupnika u Europskom parlamentu, a njihov ukupan broj ne može biti veći od 705 (704 i predsjednik). Zastupnici u Europskom parlamentu svrstani su prema političkom opredjeljenju, a ne nacionalnosti.

Predsjednik  zastupa Parlament u odnosima s drugim institucijama EU-a i svijetom te daje konačno odobrenje za proračun EU-a.

Koliko zastupničkih mjesta imaju države članice u Europskom parlamentu

Distribution of seats european parliament

Kako funkcionira Parlament?

Rad Parlamenta odvija se na dvije glavne razine:

 • Odbori priprema zakonodavstva
  U Parlamentu djeluje 20 odbora i tri pododbora, a svaki se od njih bavi određenim područjem politike. Odbori razmatraju zakonodavne prijedloge, a zastupnici u Europskom parlamentu i klubovi zastupnika mogu predložiti izmjene ili odbacivanje prijedloga zakona. O tim se pitanjima raspravlja i unutar klubova zastupnika.
 • Plenarne sjednice – donošenje zakonodavstva
  Na plenarnim sjednicama svi se zastupnici u Europskom parlamentu okupljaju radi konačnog glasovanja o zakonodavnom prijedlogu i predloženim izmjenama. Plenarne sjednice uglavnom se održavaju jednom mjesečno u Strasbourgu i traju četiri dana, no ponekad se sazivaju i dodatne sjednice u Bruxellesu.

Parlament i vi

Ako želite da Parlament poduzme mjere u vezi s određenim pitanjem, možete mu podnijeti predstavku (poštom ili na internetu).

Predstavke se mogu odnositi bilo koje pitanje unutar područja djelovanja EU-a.

Za podnošenje predstavke morate biti građanin države članice EU-a ili osoba s boravištem u EU-u. Trgovačka društva ili druge organizacije moraju imati sjedište u EU-u.

S Parlamentom možete stupiti u kontakt i tako da se obratite svojem lokalnom zastupniku u Europskom parlamentu ili informacijskom uredu Europskog parlamenta u svojoj državi.

Vidi također

Tko je tko

Posjetite Parlament

Ovlasti i poslovnik Europskog parlamenta

Publikacije

Poslovi

Kontakt

Europski parlament

Internetska stranica
Broj telefona
+32 2 284 21 11
Broj telefaksa
+32 2 284 69 74
Poštanska adresa
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže
European Parliament - logo