Põhisisu juurde

Ülevaade

Pealinn: Praha

ELi ametlik(ud) keel(ed): tšehhi keel

ELi liikmesriik: alates 1. maist 2004

Rahaühik: Tšehhi kroon (CZK). Tšehhi valmistub hetkel euro kasutuselevõtuks.

SchengenSchengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Tšehhi on parlamentaarne vabariik, mille riigipea on president ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Riik moodustati 1993. aastal pärast seda, kui Tšehhoslovakkia jagunes Tšehhiks ja Slovakkiaks. Riik on jagatud 14 maakonnaks, sealhulgas riigi pealinn Praha.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Tšehhi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (28,1%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,5%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (16,8%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Tšehhi ekspordist 80% (Saksamaa 33%, Slovakkia 8% ja Poola 6%), samas kui ELi-väliselt läheb 2% Ameerika Ühendriikidesse.

73% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 28%, Poola 9% ja Madalmaad 7%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 11% Hiinast ning 2% Ameerika Ühendriikidest ja Venemaalt.

Tšehhi ELis

Euroopa Parlament

Tšehhist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Tšehhis

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Tšehhi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Tšehhi eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2009 | juuli–detsember 2022

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Tšehhi poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Vĕra Jourová, kes on väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Tšehhis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Tšehhil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Tšehhil on Euroopa Regioonide Komitees 12 esindajat. Euroopa Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Tšehhi suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Tšehhi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Tšehhi?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Teave ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Tšehhis

Rahalised vahendid, mida Tšehhi maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Tšehhile kasulikud on.