Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Berliin

ELi ametlik(ud) keel(ed): saksa keel

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1958

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

SchengenSchengeni ala liige alates 26. märtsist 1995

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Saksamaa on föderaalne parlamentaarne vabariik, mille valitsusjuhiks on kantsler ja riigipeaks president. Viimasel on peamiselt esinduskohustused. Riik koosneb 16 liidumaast. Kõigil neil on oma põhiseadus ning need on sisemise korralduse osas suurel määral sõltumatud. Kolm neist on linn-liidumaad: Bremen, Berliin ja Hamburg.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Saksamaa majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal tööstus (23,4%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (19,4%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (15,8%).

ELi-sisene kaubandus moodustab Saksamaa ekspordist 53% (Prantsusmaa 8% ja Madalmaad 7%), samas kui ELi-väliselt läheb 9% Ameerika Ühendriikidesse ja 8% Hiinasse.

64% impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Madalmaad 14%, Prantsusmaa, Poola ja Belgia 6%), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 8% Hiinast ja 5% Ameerika Ühendriikidest.

Saksamaa ELis

Euroopa Parlament

Saksamaalt on Euroopa Parlamenti valitud 96 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Saksamaal

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Saksamaa valitsuse esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Saksamaa eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1958 | juuli–detsember 1961 | juuli–detsember 1964 | juuli–detsember 1967 | juuli–detsember 1970 | jaanuar–juuni 1974 | juuli–detsember 1978 | jaanuar–juuni 1983 | jaanuar–juuni 1988 | juuli–detsember 1994 | jaanuar–juuni 2007 | juuli–detsember 2020

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni president on Saksamaa esindaja Ursula von der Leyen.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Saksamaal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Saksamaal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees24 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Saksamaal on Regioonide Komitees23 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Saksamaa suhtleb ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Saksamaa nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksab ja saab Saksamaa?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta rikkust ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Saksamaal

Rahalised vahendid, mida Saksamaa maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Saksamaale kasulikud on.