Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Bratislava

Úradné jazyky EÚ: slovenčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2009.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Slovensko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom, ktorý má v rukách väčšinu výkonnej moci, a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je síce formálnou hlavou výkonnej moci, no má veľmi obmedzené právomoci. Krajina sa delí na osem krajov, každý je pomenovaný podľa svojho sídla. Od roku 2002 majú kraje určitý stupeň autonómie.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovenska v roku 2020 boli priemysel (24,1 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (18,4 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (16,8 %).

Do krajín EÚ smeruje 79 % slovenského vývozu (do Nemecka 22 %, Česka 11 % a Poľska 8 %). V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ smerujú 4 % slovenského vývozu do Spojených štátov a do Spojeného kráľovstva a 3 % do Číny.

Pokiaľ ide o dovoz, 80 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 20 %, Česka 18 % a Rakúska 9 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ 4 % dovozu pochádza z Južnej Kórey a Číny a 3 % z Ruska.

Slovensko v EÚ

Európsky parlament

Slovensko má v Európskom parlamente 14 poslancov. Poslanci EP za Slovensko.

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku

Rada EÚ

Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovenskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovenska:

júl až december 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Slovenským komisárom v Európskej komisii je Maroš Šefčovič, ktorý je výkonným podpredsedom pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie na Slovensku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovensko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore deväť zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovensko má v Európskom výbore regiónov deväť zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov z krajín EÚ. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovensko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovenska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Slovensko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ na Slovensku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovenska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovensko využíva finančné prostriedky EÚ.