Direct la conținutul principal

Alegerile europene și numirile în instituțiile UE

1 of 1

Principii directoare

Tratate

Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene susțin în mod colectiv principiul conform căruia procedurile electorale și selecția cadrelor de conducere din principalele instituții ale UE trebuie să se desfășoare într-un mod transparent și democratic.

Tratatele UE (Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) oferă cadrul operațional general pentru principalele instituții ale UE și precizează că democrația reprezentativă este forma de guvernare pe care se bazează UE.

Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază în mod clar că:

 • cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European
 • țările UE sunt reprezentate în două moduri:
  • în cadrul Consiliului European, de către șefii lor de stat sau de guvern
  • în cadrul Consiliului UE, de guvernele lor („ele însele răspunzând în mod democratic fie în fața parlamentelor lor naționale, fie în fața cetățenilor lor”).

Tratatul de la Lisabona (2007) a introdus mai multe modificări importante, printre care instituirea unui președinte permanent al Consiliului European și consolidarea rolului și competențelor Parlamentului European.

Reprezentare

Cetățenii UE ocupă un rol central în procesul democratic al UE și au dreptul de a vota la alegerile europene.

În același mod în care își fac auzită vocea în propriile țări prin votul la alegerile naționale, ei influențează, în mod direct sau indirect, alegerile europene și numirile în cadrul instituțiilor UE.

Parlamentul European, Consiliul European și Consiliul UE sunt compuse din reprezentanți aleși și, respectiv, din membri ai guvernelor din fiecare țară a UE.

UE reproduce în mare măsură procesele de control parlamentar ale celor 27 de democrații membre în propriul său sistem democratic de guvernare. De exemplu, Comisia Europeană are nevoie de încrederea expresă a Parlamentului European pentru a intra oficial în funcție la începutul mandatului său.

Administrație

Asemenea guvernelor din întreaga lume, executivul UE este sprijinit în îndeplinirea sarcinilor sale de o administrație publică, din care pot face parte toți cetățenii UE, prin participarea la concursurile organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului.

 

Instituțiile UE

Instituțiile UE aplică proceduri de selecție diferite pentru posturile de conducere.

Parlamentul European

Componență: în prezent, în Parlamentul European sunt 705 deputați, aleși prin vot direct de către cetățenii UE, în mare parte în conformitate cu legile și tradițiile electorale naționale din fiecare țară a Uniunii.

Deputații europeni se pot alătura grupurilor politice din Parlament, pe baza afinităților lor politice. Cei care nu se alătură niciunui grup sunt considerați deputați neafiliați.

O dată la 5 ani, cetățenii UE aleg un nou legislativ european. Următoarele alegeri europene vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024.

Funcție: în calitate de „colegiuitor”, Parlamentul decide cu privire la noile acte legislative propuse de Comisia Europeană în aproape toate domeniile, pe picior de egalitate cu Consiliul UE. De asemenea, se pronunță cu privire la noile acorduri comerciale și controlează instituțiile UE și modul în care este cheltuit bugetul UE. Dispune de propria sa administrație, alcătuită din funcționari publici.

Competențe de numire

 • Își votează propriul președinte
  • mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată
  • desemnat de grupurile politice sau de cel puțin 38 de deputați europeni
  • alegeri desfășurate prin vot secret
  • cel mult patru tururi de scrutin
  • candidatul trebuie să obțină majoritatea absolută a voturilor exprimate, adică 50 % plus unu.
 • Își alege vicepreședinții, chestorii, președinții și vicepreședinții de comisii și delegații
 • Alege președintele Comisiei Europene
  • Parlamentul trebuie să aprobe noul președinte al Comisiei, propus de Consiliul European, cu majoritate absolută (jumătate din numărul total de deputați, plus unu).
 • Îi aprobă pe comisari
  • Fiecare comisar desemnat (propus de Consiliu, de comun acord cu președintele ales al Comisiei Europene) trebuie să se prezinte în fața comisiilor parlamentare în domeniul său probabil de responsabilitate.
  • O evaluare negativă poate duce la retragerea unui candidat din această procedură. Un nou candidat trebuie atunci să fie propus pentru funcția de comisar în vederea evaluării.
 • Aprobă Comisia Europeană (comisarii, președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate)
  • printr-un vot unic (aceștia sunt apoi numiți în mod oficial de Consiliul European)
 • Are competențe de supraveghere și control asupra celorlalte instituții ale UE, pe care le poate trage la răspundere De exemplu, poate să adopte un vot de neîncredere pentru a cenzura și, în cele din urmă, pentru a demite Comisia.

Cum sunt ocupate posturile-cheie în Parlament

Cum sunt formate grupurile politice în Parlament

Infografic – cum este ales președintele Parlamentului European

Consiliul European

Componență: șefii de stat și de guvern ai statelor membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene Dispune de propria sa administrație, alcătuită din funcționari publici.

Funcție: definește orientările și prioritățile politice generale ale UE.

Competențe de numire

 • Își alege propriul președinte
  • prin vot cu majoritate calificată în Consiliul European (55 % din țările UE și 65 % din populația totală a UE)
  • mandat de 2 ani și jumătate, care poate fi reînnoit o singură dată
 • Propune un candidat pentru funcția de președinte al Comisiei Europene
  • prin vot cu majoritate calificată în Consiliul European
  • mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit
  • candidatul propus de Consiliul European trebuie să fie aprobat cu majoritate de voturi în Parlamentul European.
  • În cazul în care Parlamentul nu aprobă candidatul, Consiliul European trebuie să propună un altul. Noul candidat trebuie, de asemenea, să fie aprobat cu majoritate de voturi în Parlamentul European.
 • Numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (responsabil cu afacerile externe ale UE („acțiunea externă”) și, de asemenea, vicepreședinte al Comisiei Europene)
 • Numește Comisia Europeană (comisarii, președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate)
 • Numește Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene (BCE)
  • Comitetul executiv este format din 6 membri: președintele și vicepreședintele BCE și alți 4 membri
  • numirea este făcută în urma unei recomandări a Consiliului către Consiliul European, la care s-a ajuns după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor BCE
  • numirea este aprobată prin vot cu majoritate calificată în Consiliul European

Rolul președintelui Consiliului European

Rolul Consiliului în numirile în funcții de conducere

Procesul de desemnare a noilor șefi ai instituțiilor UE în 2019

Infografic: alegerea președintelui Comisiei Europene

Infografic: numirea Comitetului executiv al BCE

Prioritățile UE pentru perioada 2019-2024

Consiliul Uniunii Europene

Componență: reuniuni periodice ale miniștrilor guvernelor țărilor UE, în funcție de domeniul de politică discutat. De exemplu, atunci când politicile agricole se află pe ordinea de zi, ministrul agriculturii din fiecare țară participă la reuniune.

Dispune de propria sa administrație, alcătuită din funcționari publici.

Funcție: miniștrii exprimă punctele de vedere ale guvernelor statelor membre și se reunesc pentru a negocia și adopta acte legislative ale UE și pentru a coordona politicile Uniunii.

Conducere

Consiliul UE nu are un președinte propriu-zis. Este condus de o „președinție”, care este asigurată, prin rotație, de țările UE o dată la 6 luni.

Singura excepție o reprezintă domeniul afacerilor externe și al politicii de securitate, care este sub conducerea unui funcționar permanent, Înaltul Reprezentant, sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE).

Formațiuni

Consiliul UE este o entitate juridică unică, dar se reunește în zece „formațiuni” diferite, în funcție de subiectul abordat. Președinția prezidează reuniunile care au loc la toate nivelurile în cadrul Consiliului UE. Rolul său este de a asigura continuitatea activității UE în cadrul acestui forum.

Țara UE care deține președinția colaborează îndeaproape cu celelalte două țări care o vor prelua. Aceste grupuri de trei țări, cunoscute sub numele de „triouri”, elaborează o agendă comună care acoperă principalele chestiuni care urmează să fie abordate de Consiliul UE pe o perioadă de 18 luni. Pe baza agendei convenite, fiecare țară își stabilește propriul program de lucru, mai detaliat, pentru 6 luni, pe care să îl pună în aplicare atunci când îi vine rândul să preia președinția.

Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene sunt sprijinite de Secretariatul General al Consiliului.

Procesul decizional în cadrul Consiliului UE

Mai multe despre președinția Consiliului UE

Actuala președinție a Consiliului UE

Comisia Europeană

Componență: Conducerea politică este exercitată de o echipă formată din 27 de membri (câte unul din fiecare stat membru), inclusiv președintele Comisiei. Acesta decide de ce domeniu politic răspunde fiecare comisar. Aceștia sunt sprijiniți de o funcție publică.

Funcție: organism executiv independent din punct de vedere politic care propune noi acte legislative, gestionează politicile UE în conformitate cu competențele definite în tratate, execută bugetul UE și aplică dreptul UE.

Conducere

Comisia Europeană este condusă de președintele său și de cei 26 de comisari, câte unul din fiecare țară.

Președinte

Președintele Comisiei este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, în urma alegerilor europene.

Consiliul European (șefii de stat sau de guvern ai țărilor UE) propune Parlamentului un candidat pentru funcția de președinte. Deoarece în alegerea candidatului trebuie să se țină seama de rezultatele alegerilor europene, candidatul propus provine, în general, din cel mai mare grup politic din Parlament.

Parlamentul trebuie să aprobe noul președinte al Comisiei prin vot cu majoritate absolută (jumătate din numărul total de deputați, plus unu). După ce este aprobată noua Comisie, Consiliul European numește oficial președintele.

În cazul în care candidatul nu obține aprobarea Parlamentului European, Consiliul European trebuie să propună un nou candidat în termen de o lună.

Comisari

Președintele ales alocă portofoliile comisarilor candidați, câte unul din fiecare stat membru al UE.

Comisarii își îndeplinesc sarcinile în interesul Comisiei, independent de guvernele naționale ale țărilor din care provin.

Comisarii desemnați trebuie apoi să se prezinte în fața comisiei parlamentare responsabile pentru portofoliul lor, pentru a le fi evaluată capacitatea de a ocupa acest post.

După ce sunt aprobați toți cei 26 de comisari desemnați (comisarii desemnați se pot retrage dacă nu primesc o evaluare pozitivă), aceștia, împreună cu președintele ales și cu Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, trebuie să fie aprobați printr-un vot unic de aprobare de către Parlamentul European.

Consiliul European numește în mod oficial toți comisarii în posturile lor, hotărând cu majoritate calificată.

Procesul de numire a conducerii Comisiei Europene

Aprobarea Comisiei Europene de către Parlament (infografic)

Infografic: alegerea președintelui Comisiei Europene

Conducerea Comisiei Europene

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Componență: Curtea de Justiție a Uniunii Europene este alcătuită din două instanțe:

 • Curtea de Justiție se pronunță cu privire la cererile de pronunțare a unor hotărâri preliminare primite din partea instanțelor naționale, anumite acțiuni în anulare, procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate împotriva țărilor UE pentru nerespectarea legislației Uniunii (infringement) și căile de atac.
 • Tribunalul se pronunță asupra acțiunilor în anulare introduse de persoane fizice, întreprinderi și, în anumite cazuri, de guvernele UE. În practică, acesta funcționează ca instanță administrativă generală a UE și se ocupă de multe domenii diferite ale dreptului UE, printre care dreptul concurenței, ajutoarele de stat (sprijin guvernamental), comerț, agricultură, proprietate intelectuală și măsurile restrictive adoptate de Consiliu împotriva persoanelor fizice și a țărilor din UE și din afara UE.

Funcție: Interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene. În anumite circumstanțe, poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să intenteze o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile.

Membri: Fiecare judecător și avocat general este numit pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit, de comun acord de guvernele țărilor UE, după consultarea unui grup de avocați de prestigiu, care emit un aviz cu privire la capacitatea candidaților potențiali. În cadrul fiecărei instanțe, judecătorii aleg un președinte din rândul lor, cu un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

Comitetul executiv al Băncii Centrale Europene

Compus din președintele și vicepreședintele băncii și din alți 4 membri, Comitetul executiv este numit de Consiliul European prin vot cu majoritate calificată.

Consiliul adoptă această decizie în urma unei recomandări a Consiliului și după consultarea Parlamentului European și a Consiliului guvernatorilor Băncii (cei șase membri ai Comitetului executiv și guvernatorii băncilor centrale din cele 19 țări din zona euro).

Infografic: numirea Comitetului executiv al BCE

Curtea Europeană de Conturi

Este o instituție a UE care funcționează ca un organism colegial alcătuit din 27 de membri, câte unul din fiecare țară a UE. Membrii sunt desemnați de guvernul lor național și sunt numiți (pentru un mandat de 6 ani care poate fi reînnoit) de Consiliu, după consultarea Parlamentului European.

Membrii trebuie să își îndeplinească îndatoririle independent de interesele naționale sau de altă natură, pentru a reprezenta interesul general al UE. Curtea de Conturi este condusă de un președinte, ales din rândul membrilor pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

Alte numiri

Ca și în cazul instituțiilor UE, numirile la nivel înalt (de exemplu, directori, președinți) în alte organisme ale UE sunt reglementate prin norme specifice și detaliate, care își au temeiul în tratatele UE. Câteva din aceste norme sunt aplicabile tuturor organismelor UE, în timp ce altele sunt cerințe interne pentru anumite instituții.

Directorii executivi ai agențiilor descentralizate sunt de regulă numiți de consiliul de administrație al agenției respective, pe baza unei liste stabilite de Comisie în urma unei proceduri de selecție. Ocazional, autoritatea împuternicită să facă numiri este Comisia sau Consiliul UE. În unele cazuri, candidatul selectat trebuie să fie audiat de Parlamentul European înainte de a fi numit oficial.

Toate agențiile descentralizate