Skip to main content

Tipuri de instituții și organisme

Structură și amplasare

Cadrul instituțional al Uniunii Europene este unic, iar sistemul său decizional evoluează în permanență. Cele 7 instituții europene, 7 organisme ale UE și peste 30 de agenții descentralizate sunt răspândite în întreaga UE. Ele lucrează împreună pentru a promova interesele comune ale Uniunii și ale cetățenilor europeni. 

În ceea ce privește administrația, există alte 20 de agenții și organizații ale UE care îndeplinesc funcții juridice specifice și 4 servicii interinstituționale care sprijină instituțiile.

Toate aceste entități au roluri specifice – de la elaborarea legislației și a politicilor UE până la punerea în aplicare a politicilor și desfășurarea de activități în domenii specializate, cum ar fi sănătatea, medicina, transporturile și mediul.

Există 4 instituții decizionale principale care conduc administrația UE. Împreună, aceste instituții îi oferă UE orientări politice și joacă diferite roluri în procesul legislativ: 

  • Parlamentul European (Bruxelles/Strasbourg/Luxemburg)
  • Consiliul European (Bruxelles)
  • Consiliul Uniunii Europene (Bruxelles/Luxemburg)
  • Comisia Europeană (Bruxelles/Luxemburg/Reprezentanțele din întreaga UE) 

Activitatea acestora este completată de alte instituții și organisme, printre care se numără:

  • Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Luxemburg)
  • Banca Centrală Europeană (Frankfurt)
  • Curtea de Conturi Europeană (Luxemburg)

 

Instituțiile și organismele UE cooperează strâns cu rețeaua agențiilor și organizațiilor UE din întreaga Uniune Europeană. Funcția principală a acestor organisme și agenții este de a transpune politicile în realități pe teren.

Aproximativ 60 000 de funcționari publici și alte categorii de personal din UE lucrează pentru 450 de milioane de europeni (și multe alte persoane din întreaga lume). Acesta este, de fapt, un număr relativ mic – Ministerul Finanțelor din Franța are aproximativ 140 000 de angajați la o populație de numai 67 de milioane de persoane.

Date și cifre esențiale

Instituții

Competențele, responsabilitățile și procedurile instituțiilor UE sunt prevăzute în tratatele fondatoare ale UE: Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (1957) și Tratatul privind Uniunea Europeană (1992). Mai recent, Tratatul de la Lisabona (2007) a introdus anumite modificări și completări la competențele acestora.  

Cele 4 instituții principale ale UE, cu funcțiile lor distincte, colaborează îndeaproape pentru a stabili agenda UE și pentru a iniția și coordona procesul legislativ al Uniunii. 

În general, Consiliul European nu elaborează legi. Cu toate acestea, poate conveni asupra modificărilor aduse Tratatului privind funcționarea UE. Rolul său principal este să determine direcția politică a UE. În majoritatea cazurilor, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană elaborează politicile și legislația care se aplică în întreaga UE. Acest lucru are în cadrul așa-numitei proceduri legislative ordinare.

În principiu, Comisia propune noi legi, iar Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene le adoptă. Ulterior, statele membre le pun în aplicare, iar Comisia se asigură că legile sunt aplicate în mod corespunzător.

Organisme

Pe lângă instituții, există o serie de organisme care joacă roluri specializate pentru a sprijini UE în îndeplinirea sarcinilor sale. Unele organisme le oferă consiliere instituțiilor (Comitetul Economic și Social European, Comitetul European al Regiunilor); altele se asigură că instituțiile respectă normele și procedurile UE (Ombudsmanul European, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor). Serviciul European de Acțiune Externă este un organism de politică externă care sprijină UE în domeniul afacerilor externe.

Servicii interinstituționale

Instituțiile UE au creat 4 servicii interinstituționale care au rolul de a sprijini activitatea instituțiilor, agențiilor și organismelor UE. Fiecare dintre ele are competențe specifice, care acoperă cerințele esențiale ale instituțiilor UE, cum ar fi recrutarea, formarea și dezvoltarea personalului, serviciile informatice și publicarea. Oficiul pentru Publicații a fost înființat în 1969, în timp ce alte organisme au fost create mai recent – Oficiul European pentru Selecția Personalului în 2003, Școala Europeană de Administrație în 2005 și Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică în 2012.

Agenții descentralizate

În prezent, există peste 30 de agenții descentralizate. Acestea au propriile personalități juridice, sunt înființate pe o perioadă nedeterminată și sunt distincte de instituțiile UE. 

Agențiile descentralizate contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene. De asemenea, ele sprijină cooperarea dintre UE și guvernele naționale prin punerea în comun a expertizei tehnice și de specialitate a instituțiilor europene și a autorităților naționale.

Agențiile descentralizate sunt răspândite în întreaga Europă și se ocupă de domenii care afectează viața de zi cu zi a aproape 450 de milioane de persoane care trăiesc în UE. Printre aceste domenii se numără alimentația, medicina, justiția, siguranța transporturilor, dependența de droguri și mediul înconjurător.

Exemplu:

Agenția Europeană pentru Medicamente este o agenție descentralizată, cu sediul la Amsterdam. Înființată în 1995, ea își propune să garanteze eficacitatea și siguranța medicamentelor de uz uman și veterinar în întreaga Europă. De asemenea, promovează cercetarea și inovarea în domeniul dezvoltării medicamentelor. A contribuit în mod semnificativ la elaborarea de medicamente pentru copii, de tratamente pentru boli rare, de terapii avansate și de medicamente pe bază de plante și de uz veterinar. De asemenea, agenția joacă un rol important în abordarea provocărilor în materie de sănătate publică, cum ar fi SIDA, cancerul, boala Alzheimer și diabetul. 

Toate agențiile descentralizate
Activitatea Agenției Europene pentru Medicamente în domeniul bolilor virale

1 FEBRUARIE 2022
Joint statement of the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission on decentralised agencies
English
(1.09 MB - PDF)
Descărcați

 

Politica externă și de securitate comună

UE a înființat 3 agenții care îndeplinesc sarcini tehnice, științifice și de gestionare foarte clar definite. Misiunea lor generală este să ajute UE și statele sale membre să pună în aplicare politica externă și de securitate comună, inclusiv politica de securitate și apărare comună, precum și alte aspecte ale acțiunii externe a UE.

Agenția de Apărare sprijină dezvoltarea capabilităților de apărare și cooperarea militară între țările UE. Stimulează cercetarea și tehnologia în domeniul apărării, consolidează industria europeană de apărare și acționează ca o interfață militară cu politicile UE.

Institutul furnizează analize pe teme legate de politica externă și de politica de securitate și apărare. De asemenea, organizează forumuri de discuții pentru a sprijini elaborarea politicilor UE și contribuie la dezbaterile privind strategia de securitate în Europa și în lume.

Centrul Satelitar furnizează produse și servicii legate de informațiile geospațiale, în principal prin analizarea datelor provenite de la sateliții de observare a Pământului. Le transmite factorilor de decizie alerte timpurii cu privire la crize potențiale, pentru a permite luarea în timp util a unor măsuri diplomatice, economice și umanitare.

Agenții executive

Comisia Europeană a înființat 6 agenții executive, pe durată determinată, care gestionează sarcini specifice asociate programelor UE. Aceste agenții executive, care sunt entități juridice, se ocupă de diverse inițiative ale Comisiei, de la sănătate și educație până la inovare și cercetare.

Exemplu:

Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA), înființată de Comisia Europeană, răspunde de dezvoltarea și implementarea Consiliului European pentru Inovare, care identifică și sprijină tehnologiile și inovațiile revoluționare. Agenția se ocupă, de asemenea, de gestionarea programelor UE în domenii precum sprijinirea IMM-urilor, ecosistemele de inovare, piața unică, protecția consumatorilor și investițiile interregionale în inovare. Se asigură că activitățile finanțate prin aceste programe produc rezultate și îi oferă Comisiei un sprijin valoros în îndeplinirea sarcinilor sale de politică.

Toate agențiile executive

Agențiile și organismele Euratom

Există 2 agenții și organisme Euratom care au fost înființate pentru a sprijini obiectivele Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM, 1957). Obiectivele tratatului sunt: coordonarea programelor naționale de cercetare în domeniul nuclear, în scopuri pașnice; furnizarea cunoștințelor, a infrastructurii și a finanțării necesare pentru energia nucleară; asigurarea rezervelor de energie nucleară, în cantitate suficientă și în condiții de maximă siguranță.

Agenția asigură o aprovizionare regulată și echitabilă cu combustibili nucleari pentru utilizatorii din UE. Ea consolidează astfel securitatea aprovizionării utilizatorilor din Uniunea Europeană.

Întreprinderea comună gestionează contribuția UE la proiectul ITER (inițial, reactorul termonuclear experimental internațional), conceput pentru a demonstra fezabilitatea științifică și tehnologică a energiei de fuziune și cooperează cu Japonia în ceea ce privește proiectele de cercetare și dezvoltare în domeniul fuziunii.