Направо към основното съдържание

Преглед

Столица: Копенхаген

Официални езици на ЕС: датски

Членство в ЕС: от 1 януари 1973 г.

Валута: датска крона (DKK) Дания е договорила клауза за неучастие в еврозоната и поради това не е задължена да въведе еврото.

Шенген: член на Шенгенското пространство от 25 март 2001 г.

Данниплощнаселениебрутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност (PPS)

Политическа система

Дания е конституционна монархия. Тя има представителна парламентарна система с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — монарх — който официално запазва изпълнителната власт, въпреки че функциите му са строго представителни и протоколни. Кралството има и 2 автономни региона в Атлантическия океан, които не са членове на ЕС: Фарьорските острови и Гренландия.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на датската икономика през 2020 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (21,5 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,3 %) и промишлеността (18,2 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 52 % от износа на Дания (Германия — 14 % и Швеция — 9 %), а в търговията извън ЕС най-голям е износът за САЩ (11 %) и Норвегия (6 %).

69 % от вноса е от страни от ЕС (Германия — 22 %, Швеция — 13 % и Нидерландия — 9 %), а що се отнася до страните извън ЕС — 8 % от вноса се падат на Китай и 4 % на Норвегия.

Дания в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 14 членове от Дания. Научете кои са тези евродепутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Дания

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на датското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца, министрите от правителството на съответната страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на датските председателства:

юли — декември 1973 г. | януари — юни 1978 г. | юли — декември 1982 г. | юли — декември 1987 г. | януари — юни 1993 г. | юли — декември 2002 г. | януари — юни 2012 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Европейска комисия

Предложеният от Дания комисар в Европейската комисия е Маргрете Вестегер, която отговаря за Европа, подготвена за цифровата ера.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Дания

Европейски икономически и социален комитет

Дания има 9 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейския комитет на регионите

Дания има 9 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Дания поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Дания в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Дания?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните възможности. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.
Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло. 

Данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Дания

Средствата, които Дания внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Дания се възползва от финансирането от ЕС.