Skip to main content
ES starpiestāžu dienests

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

European Personnel Selection Office - Logo

Pārskats

 • Uzdevums: organizē augstas kvalitātes procedūras ES iestāžu, struktūru un aģentūru darbinieku atlasei.
 • Direktore: Minna Vuorio
 • Dibināšanas gads: 2002
 • Darbinieku skaits: 127
 • Atrašanās vieta: Brisele (ir arī birojs Luksemburgā)
 • Tīmekļvietne:Eiropas Personāla atlases birojs

Ar ko EPSO nodarbojas

EPSO rīko atklātus konkursus un atlases procedūras, ar kuru palīdzību tas atlasa kandidātus darbam ES iestādēs, aģentūrās un citās struktūrās, piemēram, šajās:

 • Eiropas Parlaments,
 • Eiropas Savienības Padome,
 • Eiropas Komisija,
 • Eiropas Savienības Tiesa,
 • Eiropas Revīzijas palāta,
 • Eiropas Ārējās darbības dienests,
 • Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja,
 • Eiropas Reģionu komiteja,
 • Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs,
 • Eiropas Ombuds.

EPSO ik gadu apstrādā apmēram 45 000 pieteikumu aptuveni 800 pastāvīgām amata vietām. Tas arī pārvalda datubāzi, kurā ir vairāk nekā 70 000 reģistrētu kandidātu aptuveni 600 līgumdarbinieku vietām gadā.

EPSO bieži dalās ar paraugpraksi ar tādām starptautiskām organizācijām kā ANO, NATO un Eiropas Drošības un sadarbības organizācija.

Ieguvēji

Lielākie ieguvēji no EPSO darba ir par pieņemšanu darbā atbildīgie ES dienesti, kā arī potenciālie kandidāti amatiem ES iestādēs, aģentūrās un citās struktūrās. Viņu interesēm atbilst fakts, ka ES atlases procedūras ir taisnīgas, pārredzamas un efektīvas. Tās dod ES iestādēm, aģentūrām un citām struktūrām iespēju pieņemt darbā attiecīgajam darbam vispiemērotāko cilvēku, turklāt īstajā laikā.

Ir lietderīgāk un izmaksu ziņā izdevīgāk uzturēt vienu pašu atlases biroju, nevis katrai ES iestādei, aģentūrai un cita veida struktūrai organizēt pašām savas atlases procedūras vai konkursus.

Plašāka informācija

Vakances ES iestādēs un aģentūrās

Prakse ES iestādēs un aģentūrās

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)
Tīmekļvietne
https://epso.europa.eu/lv
Tālruņa numurs
+ 32 (0) 2 299 11 11
Pasta adrese
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi