Skip to main content
Detsentraliseeritud asutusCdT

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

Logo of Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Ülevaade

Tõlkekeskus osutab tõlketeenuseid ELi ametitele kogu Euroopas ja teeb koostööd ELi muude tõlketeenistustega.

Tegevusvaldkonnad

Tõlkekeskus osutab ELi spetsialiseeritud asutustele ja muudele ametitele keeleteenuseid, eelkõige:

 • tõlge, tõlkimine,
 • toimetamine,
 • redigeerimine,
 • terminoloogiatöö,
 • videote subtiitrimine.

Tõlkekeskus abistab ka muude ELi institutsioonide ja asutuste tõlketeenistusi, kui nende töökoormus on eriti suur, ning aitab kaasa eriprojektidele.

Lisaks teeb keskus koostööd ELi muude tõlketeenistustega institutsioonidevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komitees, et:

 • ratsionaliseerida töömeetodeid ja -vahendeid,
 • ühtlustada ELi eri tõlketalituste menetlusi,
 • muuta tõlkimine ELis säästlikumaks,
 • teha koostööd seoses suurprojektidega, näiteks IATE ehk ELi terminoloogiaandmebaasiga.

Keskus aitab ka rakendada ELi mitmekeelsuse strateegilist raamistikku, mille eesmärk on toetada keeleoskuste omandamist.

Töömeetodid

 • Keskusel on üle 60 kliendi, kes esitavad tellimused spetsiaalse veebipõhise rakenduse kaudu ja tasuvad töö eest arve alusel.
 • Kuna ELi ametite valdkonnad on väga mitmesugused, tegeleb keskus väga erinevate erialatekstidega, mis võivad olla mõnes ELi või muus kui ELi keeles.
 • Tõlkekeskus tellib töid ka tuhandetelt vabakutselistelt tõlkijatelt, kelle töö kvaliteeti kontrollivad enne kliendile saatmist keskuse töötajad.

Vaata ka …

Väljaanded

Tõlkekeskuse strateegia

Tegevusaruanded ja tööprogrammid

Töövõimalused

Hanked

Kontaktandmed

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

Veebisait
Telefoninumber
+352 421 71 11
Faksinumber
+352 421 71 12 20
Postiaadress
Bâtiment Drosbach, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia