Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúraCdT

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Prehľad

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské a súvisiace jazykové služby pre agentúry, orgány a inštitúcie EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o služby, ako sú:

 • preklad vrátane strojového prekladu, po ktorom nasleduje úplná a základná dodatočná jazyková úprava,
 • revízia,
 • redakčná úprava,
 • terminologická práca,
 • titulkovanie,
 • transkripcia,
 • jazykové poradenstvo.

Stredisko takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

Stredisko napokon pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti občanov.

Fungovanie

 • Klientmi strediska je 70 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online portálu a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre jazykov EÚ a tretích krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov externých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú lingvisti strediska pred tým, ako texty pošlú klientom.

Ďalšie informácie

Publikácie

Stratégia strediska

Správy o činnosti a pracovné programy

Pracovné príležitosti

Výzvy na predkladanie ponúk

Kontakt

Meno/Názov
Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Webové sídlo
https://cdt.europa.eu/sk
Telefónne číslo
+352 421 71 11
Faxové číslo
+352 421 71 12 20
Poštová adresa
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá