Skip to main content
Decentralizovaná agentúraCdT

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

Logo of Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Prehľad

Prekladateľské stredisko poskytuje prekladateľské služby pre agentúry a orgány EÚ v celej Európe a spolupracuje s ďalšími prekladateľskými službami EÚ.

Úlohy

Poskytuje jazykové služby špecializovaným agentúram a orgánom EÚ. Ide najmä o:

 • preklad,
 • revízie,
 • redakčnú prácu,
 • terminologickú prácu,
 • titulkovanie.

Stredisko CdT takisto pomáha prekladateľským službám ostatných inštitúcií a orgánov EÚ pri práci na osobitných projektoch alebo v prípade preťaženia ich vlastných kapacít.

S ďalšími prekladateľskými službami EÚ spolupracuje v rámci Medziinštitucionálneho výboru pre prekladateľské a tlmočnícke služby s cieľom:

 • vytvoriť efektívnejšie pracovné metódy a nástroje,
 • navzájom zosúladiť postupy jednotlivých prekladateľských služieb EÚ,
 • dosiahnuť celkové úspory v oblasti prekladu v EÚ,
 • spolupracovať na veľkých projektoch, ako je IATE, terminologická databáza EÚ.

CdT tiež pomáha pri vykonávaní strategického rámca EÚ pre viacjazyčnosť, ktorého cieľom je zlepšiť jazykové schopnosti európskych občanov.

Fungovanie

 • Klientmi CdT je viac ako 60 subjektov, ktoré posielajú svoje zákazky prostredníctvom osobitného online nástroja a ktorým sú poskytnuté služby účtované.
 • Vzhľadom na rôznorodosť oblastí, ktoré zastupujú agentúry EÚ, prekladateľské stredisko spracúva množstvo odborných textov v širokom spektre úradných jazykov EÚ aj jazykov iných krajín.
 • Stredisko využíva aj externé služby tisícov nezávislých prekladateľov, pričom kontrolu kvality ich práce vykonávajú jazykoví odborníci CdT pred tým, ako texty pošlú svojim klientom.

Klikni tiež na...

Publikácie

Stratégia strediska

Správy o činnosti a pracovné programy

Pracovné príležitosti

Výzvy na prekladanie ponúk

Kontakt

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

Webové sídlo
Telefónne číslo
+352 421 71 11
Faxové číslo
+352 421 71 12 20
Poštová adresa
Bâtiment Drosbach, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luxembursko
Sociálne médiá