Skip to main content

Ülevaade

Pealinn: Amsterdam

ELi ametlik(ud) keel(ed): hollandi

ELi liikmesriik: alates 1. jaanuarist 1958

Rahaühik: euro. Euroala liige alates 1. jaanuarist 1999

SchengenSchengeni ala liige alates 26. märtsist 1995

Arvandmedpindala – rahvaarv – SKP elaniku kohta (ostujõu standardi alusel)

Poliitiline süsteem

Madalmaad on parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia, mille riigipea on monarh ja mille valitsuse eesotsas on peaminister. Ministrite nõukogul on täidesaatev võim. Riik on jaotatud 12 provintsiks ja 388 omavalitsusüksuseks. Riik on samuti jaotatud 22 vesikonnaks, mida juhib haldusnõukogu, millel on pädevus veemajandusega seotud küsimustes. Madalmaade hulka kuulub ka 6 ülemeremaad ja -territooriumi Kariibi mere piirkonnas. Need territooriumid ELi ei kuulu.

Asukoht Euroopa Liidu kaardil

Kaubandus ja majandus

Madalmaade majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2020. aastal avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (21,7 %), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (20,4 %) ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus; haldus- ja abitegevused (14,7 %).

ELi-sisene kaubandus moodustab Madalmaade ekspordist 66 % (Saksamaa 23 %, Belgia 10 % ja Prantsusmaa 9 %), samas kui ELi-väliselt läheb 8 % Ameerika Ühendriikidesse ja 4 % Ühendkuningriiki.

42 % impordist on pärit ELi liikmesriikidest (Saksamaa 15 % ja Belgia 8 %), samas kui väljastpoolt ELi tuleb 17 % Hiinast ja 8 % Ameerika Ühendriikidest.

Madalmaad ELis

Euroopa Parlament

Madalmaadest on Euroopa Parlamenti valitud 29 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Madalmaades

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Madalmaade valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. See vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Madalmaade eesistumise perioodid:

juuli–detsember 1960 | juuli–detsember 1963 | juuli–detsember 1966 | juuli–detsember 1969 | juuli–detsember 1972 | juuli–detsember 1976 | jaanuar–juuni 1981 | jaanuar–juuni 1986 | juuli–detsember 1991 | jaanuar–juuni 1997 | juuli–detsember 2004 | jaanuar–juuni 2016

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogu praegune eesistujariik

Euroopa Komisjon

Madalmaade poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Frans Timmermans, kes on Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Madalmaades

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Madalmaadel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat. Selle nõuandva institutsiooniga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Euroopa Regioonide Komitee

Madalmaadel on Regioonide Komitees 12 esindajat. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva institutsiooniga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Madalmaad suhtlevad ELi institutsioonidega ka oma Brüsselis asuva alalise esinduse kaudu. Selle ELi juures asuva Madalmaade nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju maksavad ja saavad Madalmaad?

Summa, mille ELi iga liikmesriik ELi eelarvesse maksab, arvutatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi.
ELi eelarvega ei püüta vahendeid ümber jagada, vaid keskendutakse pigem kõigi eurooplaste vajadustele tervikuna. 

Arvandmed ELi eelarve, tulude ja kulude kohta:

ELi rahastatud projektid Madalmaades

Rahalised vahendid, mida Madalmaad maksavad ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides valdkondades, nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas ELi rahalised vahendid Madalmaadele kasulikud on.