Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Amsterdam

Úradné jazyky EÚ: holandčina

Členská krajina EÚ: od 1. januára 1958

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 1999.

Schengenský priestor: Členská krajina schengenského priestoru od 26. marca 1995.

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Holandsko je parlamentná konštitučná monarchia s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – panovníkom. Výkonnú moc má rada ministrov. Krajina je rozdelená na 12 provincií a 388 obcí. Okrem toho sa delí aj na 22 vodohospodárskych oblastí, ktoré riadi výkonná rada s právomocou v otázkach hospodárenia s vodou. Holandsko zahŕňa aj 6 zámorských krajín a území v Karibskej oblasti. Tieto územia nie sú súčasťou EÚ.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Holandska v roku 2020 boli verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (21,7 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,4 %) a odborné, vedecké a technické činnosti, administratívne a podporné činnosti (14,7 %).

Do krajín EÚ smeruje 66 % vývozu Holandska (do Nemecka 23 %, Belgicka 10 % a Francúzska 9 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ smeruje 8 % vývozu do Spojených štátov a 4 % do Spojeného kráľovstva.

Pokiaľ ide o dovoz, 42 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 15 % a Belgicka 8 %), zatiaľ čo v rámci obchodu s krajinami mimo EÚ 17 % dovozu pochádza z Číny a 8 % zo Spojených štátov.

Holandsko v EÚ

Európsky parlament

Holandsko má v Európskom parlamente 29 poslancov. Poslanci EP za Holandsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Holandsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia holandskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých šesť mesiacov.

Počas týchto šiestich mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Holandska:

júl až december 1960 | júl až december 1963 | júl až december 1966 | júl až december 1969 | júl až december 1972 | júl až december 1976 | január až jún 1981 | január až jún 1986 | júl až december 1991 | január až jún 1997 | júl až december 2004 | január až jún 2016

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Holandským komisárom v Európskej komisii je Wopke Hoekstra, ktorý je zodpovedný za opatrenia v oblasti klímy.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Holandsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Holandsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Holandsko má v Európskom výbore regiónov 12 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov z krajín EÚ. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Holandsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Holandska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Holandsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.
Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku. 

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Holandsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Holandska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Holandsko využíva finančné prostriedky EÚ.