Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз

Урсула Хиршман: антифашист и активист феминист

Живот и дейност

Когато Колорни е арестуван и затворен на остров Вентотене, тя последва съпруга си.

Там те се срещат с Ернесто Роси и Алтиеро Спинели, които през 1941 г. стават съавтори на манифеста от Вентотене „за свободна и обединена Европа“, считан от мнозина за отправна точка за европейския федерализъм. Манифестът се чете широко от борещите се заедно с италианската съпротива срещу нацистите.

Визия за Европа

В манифеста се отправя призив за скъсване с миналото на Европа и сформиране на нова политическа система чрез преструктуриране на политиката и широки обществени реформи. Хиршман тайно пренася манифеста до континенталната част на Италия и помага за неговото разпространение. 

След като напуска затвора на острова, тя пристига в Милано и става съосновател на Movimento Federalista Europeo (Европейското движение на федералистите) през 1943 г. След като Колорни е убит от фашистите, Хиршман бяга в Швейцария и участва в организирането на първия международен федералистки конгрес в Париж през 1945 г.

Политическият ангажимент на Хиршман не приключва след Втората световна война. През 1975 г. тя създава асоциацията Femmes pour l’Europe („Жени за Европа“) в Брюксел.

Ursula Hirschmann

Копие на италианската лична карта на Урсула Хиршман.

Публикация

Повече за живота, работата и приноса на Урсула Хиршман за европейския проект.

Повече информация

Лекциите за Урсула Хиршман на Европейския университетски институт.