Skip to main content

Proračun EU-a uglavnom je namijenjen ulaganjima. Zbog toga EU donosi dugoročne planove potrošnje, poznatije i kao višegodišnji financijski okviri (VFO), za razdoblja od 5 do 7 godina. U dugoročnom proračunu utvrđuju se prioriteti i ograničenja EU-ove potrošnje. Trenutačni VFO traje od 2021. do 2027.

Iz proračuna EU-a financiraju se razne aktivnosti, od razvoja ruralnih područja i očuvanja okoliša do zaštite vanjskih granica i promicanja ljudskih prava. Zajedno s instrumentom NextGenerationEU proračun pomaže gospodarstvima EU-a da se oporave od krize uzrokovane bolešću COVID-19. Komisija, Vijeće i Parlament zajednički odlučuju o iznosu i raspodjeli proračunskih sredstava. Međutim, Komisija je odgovorna za upravljanje proračunom. Europski parlament svake godine ocjenjuje izvršenje proračuna za prethodnu godinu i odlučuje o davanju „razrješnice” Komisiji (tj. o odobrenju načina na koji je Komisija izvršila proračun) na temelju preporuke Vijeća.

Priprema proračuna

O proračunu zajednički odlučuju Komisija, Vijeće i Parlament. Komisija Vijeću i Parlamentu podnosi njegov nacrt na razmatranje. Vijeće i Parlament mogu izmijeniti taj nacrt. Ako se Komisija, Vijeće i Parlament ne slože, moraju dogovoriti kompromis.

U proračunu za svaku godinu utvrđuju se iznosi koji se mogu potrošiti unutar ograničenja unaprijed dogovorenih u višegodišnjem financijskom okviru. Zahvaljujući tome EU može učinkovito planirati programe financiranja nekoliko godina unaprijed. 

Saznajte više o proračunskom postupku EU-a

Upravljanje sredstvima EU-a

U razdoblju 2021. – 2027.:

  • nacionalna tijela zajedno s Europskom komisijom upravljat će oko tri četvrtine proračunskih rashoda (podijeljeno upravljanje)
  • Europska komisija i njezine agencije i delegacije upravljat će oko 18 % proračuna EU-a (izravno upravljanje)
  • druge međunarodne organizacije, nacionalne agencije ili treće zemlje upravljat će 8 % proračuna EU-a (neizravno upravljanje)
  • za NextGenerationEU 90 % sredstava usmjerit će se putem Mehanizma za oporavak i otpornost, koji se provodi u okviru izravnog upravljanja (taj mehanizam nudi bespovratna sredstva i zajmove za potporu reformama i ulaganjima u zemljama EU-a u ukupnoj vrijednosti od 723,8 milijardi EUR).

Krajnju odgovornost za izvršenje proračuna snosi Komisija, koja se mora pobrinuti za to da se svaki potrošeni euro evidentira i opravda. U slučaju neopravdanih isplata Komisija surađuje s dotičnim državama članicama radi povrata sredstava. Više informacija o mjerama za osiguravanje transparentnosti i zaštitu EU-a možete pronaći ovdje.

Na što se novac troši

Proračun EU-a podijeljen je na približno sedam područja rashoda.

Proračun EU-a za 2021.: glavna područja

Trenutačno se najveći dio proračuna ulaže u izgradnju zelenije i otpornije Europe. Velik dio proračuna izdvaja se i za osiguravanje uspješne digitalne tranzicije, jačanje kohezijskih politika (kako bi se pomoglo siromašnijim regijama u EU-u) i poticanje inovacija. Druga područja uključuju borbu protiv nezakonitih migracija, poboljšanje upravljanja granicama i jačanje sigurnosti.

MFF and Next Generation