Skip to main content
ES iestāde

Eiropas Savienības Padome

Council of the European Union - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: pauž ES valstu valdību viedokli, pieņem ES tiesību aktus un koordinē ES politiku.
 • Dalībnieki: visu ES dalībvalstu valdību ministri, kuri ir kompetenti apspriežamajā politikas jomā.
 • Priekšsēdētājs: katra ES valsts uzņemas prezidentūru rotācijas kārtībā uz 6 mēnešiem.
 • Dibināšanas gads: 1958 (Eiropas Ekonomikas kopienas Padome).
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: ES Padome.

Eiropas Savienības Padomē, ko neoficiāli dēvē vienkārši par “Padomi”, tiekas visu ES dalībvalstu ministri, lai apspriestu, grozītu un pieņemtu likumus un koordinētu politiku. Ministri ir pilnvaroti uzņemties saistības savas valdības vārdā darbībās, par kurām vienojas sanāksmēs.

Padome kopā ar Eiropas Parlamentu ir Savienības galvenā lēmējinstitūcija.

Nejaukt ar:

 • Eiropadomi, kurā ES līderi sanāk kopā četras reizes gadā un plašos vilcienos nosaka ES politiskos virzienus un sevišķi svarīgos jautājumus,
 • Eiropas Padomi  – tā vispār nav ES iestāde.

Ko dara Padome?

 • Pamatojoties uz Eiropas Komisijas priekšlikumiem, Padome kopā ar Eiropas Parlamentuapspriež un pieņem ES tiesību aktus.
 • Koordinē dalībvalstu politiku.
 • Izstrādā Savienības ārpolitiku un drošības politiku, ņemot vērā Eiropadomes norādes.
 • Slēdz nolīgumus starp ES un citām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
 • Kopā ar Eiropas Parlamentu apstiprina ES gada budžetu.

Sastāvs

ES Padomē nav pastāvīgu locekļu. Padome tiekas desmit dažādos sastāvos atkarībā no apspriežamās politikas jomas. Atkarībā no apspriežamā jautājuma katra valsts nosūta ministru, kurš atbild par noteikto politikas jomu.

Ja Padomē plānots apspriest ekonomiku un finanses (“ECOFIN padome”), uz šo sanāksmi dodas katras valsts finanšu ministrs.

Kas vada sanāksmes?

Ārlietu padomei ir pastāvīgs priekšsēdētājs – Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos . Visas pārējās Padomes sanāksmes vada tās valsts attiecīgās jomas ministrs, kura tobrīd pilda ES prezidentvalsts pienākumus.

Piemēram, Vides padomes sanāksmes Latvijas prezidentūras laikā vada Latvijas vides ministrs.

Vispārējo konsekvenci nodrošina Vispārējo lietu padome, kurai palīdz Pastāvīgo pārstāvju komiteja. Tajā darbojas dalībvalstu pastāvīgie pārstāvji Eiropas Savienībā, kuri būtībā ir savas valsts vēstnieki ES.

Eirozonas valstis

Eirozonas valstis saskaņo savu ekonomikas politikuEirogrupā, kurā darbojas eirozonas dalībvalstu ekonomikas un finanšu ministri. Grupas sanāksmes notiek dienu pirms Ekonomikas un finanšu padomes sanāksmes. Par Eirogrupas sanāksmēs panākto vienošanos Padome formāli lemj nākamajā dienā, un par šiem jautājumiem balso tikai eirozonas dalībvalstu ministri.

Kā darbojas Padome?

Lēmuma bloķēšanai ir vajadzīgs atbalsts no vismaz 4 valstīm, kas kopā pārstāv vismaz 35 % no kopējā ES iedzīvotāju skaita.

 • Izņēmums attiecas uz tādām sensitīvām jomām kā ārpolitika un nodokļu politika – tajās nepieciešama vienprātība (visām valstīm jābalso par).
 • Procesuālos un administratīvos jautājumos pietiek ar vienkāršu balsu vairākumu .

Padome un jūs

Jūs varat uzdot vispārīgus jautājumusPadomes Sabiedrības informācijas dienestam.

Skatīt arī

ES iestāžu kontaktinformācijas katalogs "Who's who"

Prezidentūras laikposmi

ES Padomes apmeklējums

Publikācijas

Dokumenti

Darbvietas

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Padome

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+32 2 281 61 11
Faksa numurs
+32 2 281 73 97 / 81
Pasta adrese
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi