Направо към основното съдържание

Пътуване в ЕС

Вашите права и правилата на ЕС

Като гражданин на ЕС се ползвате с правото на свободно движение. Това означава, че имате право да пътувате, работите и живеете в друга страна от ЕС. Ако сте гражданин на държава от Шенгенското пространство – а такива са повечето страни от ЕС – можете да пътувате свободно до други държави от Шенгенското пространство без гранични проверки.

Като гражданин на ЕС можете също така да се ползвате от правата на пътниците в целия Съюз за пътуване до, от или в рамките на ЕС със самолет, влак, автобус или кораб. Можете да пътувате с домашни любимци и други животни в ЕС, при условие че спазвате правилата (паспорти за домашни любимци). В ЕС има ограничения относно количествата алкохол и тютюневи изделия или сумата пари в брой, които можете да вземете със себе си в друга страна от Съюза. Всяка страна от ЕС може да определи свои прагове или ограничения, затова проверете преди да тръгнете на път.

Пътувате до или в рамките на ЕС? Следвайте връзките по-долу, за да проверите какви документи трябва да вземете.

Документи, необходими за пътуване в ЕС

Информация за документите за пътуване, необходими на гражданите на ЕС, членовете на семейството, които не са граждани на ЕС, гражданите на държави извън ЕС и децата, когато влизат в ЕС или пътуват в него. Научете какво да направите, ако изгубите паспорта си или неговият срок изтече, докато пътувате в ЕС.

Публичен регистър на автентичните документи за самоличност и пътуване онлайн (PRADO)

Преглед на разрешените документи за пътуване и самоличност, издадени от държавите от ЕС и Исландия, Норвегия и Швейцария.

Шенген — зона за пътуване без документи за самоличност

Какво е това?

Шенгенското пространство е зона за пътуване без граници между 29-те държави от Шенген. Гражданите на ЕС и много граждани на държави извън Съюза могат да пътуват в Шенгенското пространство свободно без гранични проверки. От 1985 г. насам то продължава да нараства и в момента обхваща почти всички държави от ЕС и няколко държави извън Съюза (Лихтенщайн, Норвегия, Исландия, Швейцария). Шенгенското пространство гарантира свободното движение на над 400 милиона граждани на ЕС.

Всяко лице, независимо от гражданството си, може да пътува между държавите от Шенгенското пространство, без да преминава гранични проверки. Националните органи обаче могат да извършват полицейски проверки по границите между тези държави и в граничните райони.

Като премахнаха вътрешните си граници, държавите от Шенгенското пространство в същото време затегнаха проверките по общите си външни граници на базата на шенгенските правила за гарантиране на сигурността на живеещите или пътуващите в Шенгенското пространство.

Вижте всички държави от Шенгенското пространство

Обща визова политика

Общата визова политика дава възможност на посетители от страни извън ЕС да преминават през държави от Шенгенското пространство или да прекарват кратко време в тях. Виза за краткосрочно пребиваване, издадена от една от държавите от Шенгенското пространство, обикновено дава право на посетители от страни извън ЕС да пътуват през всички шенгенски държави за период до 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни.

На практика това означава, че ако имате разрешение за влизане в една държава от Шенгенското пространство, можете да пътувате до която и да е друга шенгенска държава, без да е необходимо да показвате отново документа си за пътуване.

За повече информация относно вашите права, когато пътувате в ЕС, следвайте връзките по-долу.

Какво можете да вземете със себе си?

Информация за това какво можете да вземете със себе си, когато пътувате в ЕС, включително домашни любимци, храна, алкохол, тютюневи изделия и пари в брой. Вижте какви са ограниченията за багажа при полет от летище в ЕС и в кои страни от Съюза се използва валутата евро.

Права на пътниците във въздушния транспорт

Информация за това къде и кога се прилагат правата на пътуващите със самолет в ЕС и как да подадете жалба. Вижте с кого можете да се свържете, ако се нуждаете от помощ или съвет във връзка с вашата жалба.

Помощ за пътници с увреждания или с ограничена подвижност

Информация за вашите права, ако сте пътник с увреждане или намалена подвижност в ЕС. Проверете дали имате право на разрешение за паркиране за хора с увреждания в ЕС.

За повече информация