Направо към основното съдържание

ЕС се отличава със своето културно и езиково многообразие, а езиците, които се говорят в страните от Съюза, са важна част от неговото културно наследство. Затова ЕС подкрепя многоезичието в своите програми и в работата на своите институции.

В ЕС има 24 официални езика:

английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

История

Всеки път, когато към ЕС се присъединяват държави членки, броят на официалните езици се увеличава.

Официален език на ЕС от...

 • 1958 г.: нидерландски, френски, немски, италиански
 • 1973 г.: датски, английски
 • 1981 г.: гръцки
 • 1986 г.: португалски, испански
 • 1995 г.: фински, шведски
 • 2004 г.: чешки, естонски, унгарски, латвийски, литовски, малтийски, полски, словашки и словенски
 • 2007 г.: български, ирландски, румънски
 • 2013 г.: хърватски

Чуйте как звучат официалните езици на ЕС

Многоезичие

Един от основополагащите принципи на ЕС е многоезичието.

Тази политика има за цел:

 • комуникацията със гражданите да се осъществява на собствения им език
 • да се опази богатото езиково многообразие на Европа
 • да се насърчава изучаването на езици в Европа

Това е уникален подход, какъвто не съществува в многоезични държави или международни организации.

Многоезичието е залегнало в Хартата на основните права на ЕС: гражданите на ЕС имат право да използват всеки от 24-те официални езика, за да се свържат с институциите на ЕС, а те са длъжни да им отговорят на същия език.

Правните актове и техните резюмета са достъпни на всички официални езици на ЕС.

По време на заседанията на Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз се осигурява устен превод на всички официални езици. Членовете на Европейския парламент имат право да използват всеки официален език на ЕС, когато се изказват в парламента.

Ролята на конферентните преводачи и писмените преводачи се състои именно в предаване на устното и писменото слово на всички 24 официални езика на ЕС, както и на други езици, ако е необходимо.

Езикови правила на ЕС

Съветът определя с единодушие чрез регламенти правилата относно използването на езици от институциите на ЕС. Тези регламенти се приемат в съответствие с член 342 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Правилата са определени в Регламент № 1, в който се посочва, че институциите имат 24 официални и работни езика.

Английският остава официален език на ЕС, въпреки че Обединеното кралство напусна Съюза. Той остава официален и работен език на институциите на ЕС, тъй като е посочен като такъв в Регламент № 1. Освен това английският е един от официалните езици на Ирландия и Малта.

В Регламент № 1 също така се определят правилата относно езиците, на които трябва да се изготвя и публикува правото на ЕС, както и за езиците на документите, изпращани между институциите на ЕС и обществеността или между институциите на ЕС и страните от Съюза. Институциите на ЕС имат право да определят начина, по който се прилага езиковият режим във всяка от тях.