Skip to main content

Melina Mercouri – aktorka, działaczka antyfaszystowska i mecenas kultury

Biografia na tle czasów

Zanim Melina Mercouri zyskała światowy rozgłos jako gwiazda kina dzięki nagrodzonej roli w filmie „Nigdy w niedzielę”, była w Grecji cenioną aktorką teatralną. Po zamachu stanu w Grecji w 1967 r. zaangażowała się w politykę i kolejne lata spędziła, prowadząc na całym świecie kampanię na rzecz usunięcia pułkowników, którzy dokonali puczu. Po przywróceniu demokracji w 1974 r. Melina Mercouri wróciła do ojczyzny i rzuciła się w wir polityki. Była najdłużej urzędującym ministrem kultury w Grecji i mogła poszczycić się wieloma osiągnięciami w roli mecenasa greckiej i europejskiej kultury, w tym zwłaszcza powołaniem do życia inicjatywy Europejskiej Stolicy Kultury.

Wizja Europy

Jako minister kultury podczas pierwszej greckiej prezydencji w Radzie w 1983 r. Melina Mercouri zwołała spotkanie z ministrami kultury pozostałych dziewięciu państw członkowskich UE.

Zachęciła ich do tego, aby wsparli jej starania na rzecz zwiększenia świadomości kulturalnej w Europie. Było to pierwsze z regularnych posiedzeń ministrów kultury krajów europejskich, które odbywają się do dzisiaj.

Melina Mercouri talks to the press
Melina Mercouri talks to the press ahead of the launch of the first European Capital of Culture in Athens, 1985.
Melina Mercouri Foundation

Melina Mercouri rozmawia z dziennikarzami przed ogłoszeniem pierwszej Europejskiej Stolicy Kultury w Atenach, w 1985 r.

 

Publikacje

Więcej informacji na temat życia i osiągnięć Meliny Mercouri oraz jej wkładu w projekt integracji europejskiej

Więcej informacji